Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande på ipad

Skapad 2020-12-30 17:12 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikskapande i appen Garageband. Du ska nu göra en egen låt i ipaden och den ska innehålla flera låtdelar och instrument.

Innehåll

Innehållet i undervisningen  består av att du ska öva på att ”skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer”. Du gör detta i Garageband på din ipad.

 

Arbetssätt Ni skapa minst tre låtdelar (t.ex. intro, vers och refräng) musik i Garageband. Varje lektion börjar med en genomgång på tavlan hur man skapar rytmer/stämmor/melodier på olika instrument. Sedan skapar man själv på sin ipad, det aktuella instrumentet/stämman på egen hand med ipad och hörlurar. Som stöd har man all allt från genomgången  i Google Classroom, med länkar och textinstruktioner.

Textskrivandet kommer att göras i samarbete med svenskan.

Vi avslutar kursen med att spela upp låten och sedan ge kamratbedömning. 

 

Begrepp som kommer att användas är: Taktart, tempo, tonart, puls, låtdelar - intro, vers, brygga, refräng, timing, melodi, ackord, kompa, instrumentlära, stavelser, rim...

 

Bedömas

Bedömning och återkoppling sker under arbetets gång och avslutas med att den färdiga låten bedöms. Är alla delar och instrumentstämmor med, spelas instrumenten med timing, sjungs det med timing, passar musikens delar tillsammans. Sedan så bedöms även kompisbedömningen, utifrån om eleven kan prata och diskutera andras musicerande.

 

Tidsåtgång Vi kommer att arbeta med låtskrivandet i ungefär fem veckor.

 

Uppgifter

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

 • Redovisning av "Musikskapande på ipad" V.15 VT 2021

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musikskapande på ipad

Visar ej kunskaperna
Godtagbara kunskaper
Säker
Mycket säker
Timing
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du behöver träna på att sjunga eller spela på ett instrument med timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med viss timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med timing som passar till melodin.
Du sjunger eller spelar på ett instrument med god timing som passar till melodin.
Skapa rytmer och melodier
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du behöver träna på att hitta på enkla rytmer och melodier med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg.
Du hittar på någon enkel rytm och melodi med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg.
Du hittar på flera rytmer och melodier med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg.
Du hittar på flera, mer avancerade rytmer och melodier med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg.
Musiken låter samstämmigt
Du behöver träna på att sätta ihop enkla rytmer och ljud så att det låter samstämmigt
Du sätter ihop enkla rytmer och ljud så att det låter ganska samstämmigt.
Du sätter ihop flera rytmer och melodier så att det låter samstämmigt.
Du sätter ihop flera rytmer och melodier så att det låter väldigt samstämmigt.
Prata och resonera kring musik
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du behöver träna på att prata och diskutera om hur du och hur andra spelar musik.
Du pratar om och diskuterar hur du och hur andra spelar musik.
Du pratar om och förklarar vad du tycker om musiken, med hjälp av musik- ord, som du eller andra spelar.
Du pratar om och förklarar på ett tydligt sätt vad du tycker om musiken, med hjälp av musikord, som du eller andra spelar. Samt ger förslag på förbättring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: