Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, kroppen år 3

Skapad 2021-01-02 14:28 i Tanneforsskolan Linköping
Tema: Kroppen
Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Biologi
Under detta tema kommer vi lära oss mer om människokroppen och hur den fungerar. Vi kommer att lära oss namnen på kroppsdelar och deras funktion. Vi kommer även att lära oss vad kroppen behöver för att må bra genom god hälsa, motion och sömn.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Om människans organ, kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Göra enkla naturvetenskapliga undersökningar som dokumenteras

Så här ska vi jobba:

 • Diskutera vad kroppen behöver för att må bra.
 • Titta på faktafilmer om kroppen.
 • Arbetshäfte om kroppen
 • Utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera ex våra sinnen
 • Samarbetsuppgift i grupp/par
 • Hemuppgift: föra dagbok kring hälsa, motion och sömn (under en kort period) 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna förklara och samtala om hälsa samt vad som påverkar hur vi mår.
 • Kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.
 • Såväl skriftligt som muntligt kunna redogöra för hur kroppen fungerar.
 • Göra enklare dokumentationer.
 • Kunna samarbeta i par/grupp på ett bra sätt
 • Genomföra hemuppgiften

Begrepp:

Lära sig begrepp så som exempelvis cell, hjärta, hjärna, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, motion, hygien, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: