Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4 - hör- och läsförståelse

Skapad 2021-01-02 16:04 i Främbyskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 4 Engelska
Arbetsområde: Lyssna på talad engelska om välbekanta ämnen samt läsa texter från olika sorters medier.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Konkretisering av mål

 • Du ska få kännedom om hur man läser texter från olika sorters medier
 • Du ska få kännedom om språkliga strategier för att förstå innehållet i en text när språket/ordförrådet inte räcker till
 • Du ska utöka ditt ordförråd så att du kan delta i gemensamma diskussioner om de texter du har läst
 • Du ska få kännedom om strategier gällande hörförståelse, att kunna förstå och följa med i talad engelska

Arbetssätt

Du kommer att:

 • lyssna samt samtala med andra i såväl mindre som i större grupp
 • söka nya glosor och fraser såväl i tryckta läromedel som digitalt
 • lära dig vanligt förekommande fraser och uttryck på engelska
 • lyssna på engelska i olika medier
 • läsa flera olika sorters texter

Bedömning

 • Du kommer att bedömas utifrån hur du aktivt deltar i samtliga lektionsmoment och arbetssätt 
 • Du kommer att bedömas utifrån tester och prov i såväl hörförståelse och läsförståelse 

 

Matriser

En
Engelska år 4 - hör- och läsförståelse

Lyssna och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du har kännedom om några av de vanligt förekommande orden och kan stava till en del av dem
Du har en god kunskap om de vanligt förekommande orden och kan stava till de flesta
Du har en mycket god kunskap om de vanligt förekommande orden, säker på stavning samt kännedom om mer avancerade ord och fraser
Ny aspekt
Du kan till viss del självständigt samt med stöd läsa en enklare text om ett välbekant ämne och förstå en del av innehållet
Du kan till stor del självständigt läsa flera olika sorters texter och förstå det mesta av innehållet
Du kan på egen hand läsa flera olika sorters texter och förstå helheten samt även flertalet detaljer av innehållet
Ny aspekt
Du kan till viss del självständigt samt med stöd lyssna på enkelt tal om ett välbekant ämne och förstå en del av innehållet
Du kan till stor del självständigt lyssna på flera olika sorters tal och förstå det mesta av innehållet
Du kan på egen hand lyssna på flera olika sorters tal och förstå helheten samt även flertalet detaljer av innehållet
Ny aspekt
Du kan till viss del och med stöd svara på enklare frågor om det du har läst/lyssnat på, i gemensamma diskussioner
Du kan till stor del självständigt svara på enklare frågor om det du har läst/lyssnat på, i gemensamma diskussioner
Du kan med mycket god kunskap svara på frågor om det du har läst/lyssnat på, i gemensamma diskussioner samt kunna skapa ett par egna frågor om det aktuella ämnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: