Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: kemi

Skapad 2021-01-02 19:42 i Bessemerskolan_IM Sandviken
NO 4-6 kemi luft, vatten
Grundskola 4 – 6 Kemi
NO: kemi. Arbetsområden: luft och vatten.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang, kemiska processer, materiens egenskaper och uppbyggnad. Du ska arbeta laborativt. Du ska lära dig ämnesspecifika begrepp.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Det här ska du lära dig.

Vi ska arbeta med tema: luft och vatten.

Luft:

 • du ska veta vad luft består av och några egenskaper hos luft
 • du ska kunna utföra och dokumentera några enkla laborationer om luft.

Vatten:

 • du ska kunna den kemiska formeln för vatten
 • du ska kunna berätta om vattnets kretslopp
 • du ska känna till vattnets olika former: fast, flytande och gas.
 • du ska kunna begrepp som har med vatten att göra
 • du ska kunna utföra och dokumentera några enkla laborationer om vatten

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att använda oss av läromedlet Fysik/Kemi 4-6 (Utkik) samt läromedelsfilmer och annat undervisningsrelaterat material. Vi läser, ser på film, laborerar och dokumenterar. Vi övar begrepp bland annat via leken "med andra ord". Vi har läxor och eventuellt prov. 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Jag kommer att bedöma ditt resultat på läxförhör och eventuella prov samt även ha lektionsarbetet som underlag för bedömning.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: