Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Vasatiden (Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700 del 1)

Skapad 2021-01-03 11:18 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Lpp:n behandlar det centrala innehållet "Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700". Tänkt för åk 5.
Grundskola 4 – 6 Historia
Under detta arbetsområde lär vi oss om Sverige under Vasatiden (1521-1611).

Innehåll

Kursplan i ämnet historia

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Att du ska få tillfälle att träna följande förmågor:

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är (se nedan): 

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

Undervisningen utgår från dessa stora frågor:
- Vasaloppet, Vasagatan, Wasa knäckebröd... vem var den där Vasa egentligen?
- På vilket sätt förändrades det svenska samhället under Vasatiden?
- Vilka spår av Vasatiden kan vi se i dagens svenska samhälle?

Vi går igenom och tränar på arbetsområdets centrala begrepp.
Vi har lärarledda genomgångar och ser filmer kopplade till arbetsområdet.
Vi analyserar reformationen, Stockholms blodbad och Dacke-upproret med fokus på orsaker och konsekvenser.
Vi diskuterar olika framställningar av Gustav Vasa.

Visa vad du lärt dig

Du får i grupp skriva manus och spela upp en pjäs ELLER enskilt rita två serier där du visar olika framställningar av Gustav Vasa (t.ex. Vasa som diktator och/eller Vasa som landsfader).

Du får göra olika skriftliga bedömningsuppgifter.

Tidsram

Vi arbetar med Vasatiden under v. 2-7.

Bedömning

Bedömningen utgår från kunskapskraven för historia åk 6, anpassat till åk 5-nivå.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: