Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aldrig mera krig!

Skapad 2021-01-03 16:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Historia
När freden efter första världskriget kom hoppades folk att livet skulle bli som vanlig igen, med goda tider och nya framsteg. Men i det samhälle som växte fram i ruinerna av det gamla, var det många som inte kände sig hemma. Vad kriget hade visat dem, var att människan var bättre på att förstöra och ödelägga än att bygga upp. I efterhand kom tiden efter första världskriget att kallas mellankrigstiden. Detta på grund av att det drygt 20 år efter det första världskriget bröt ut ett andra världskrig trots att man efter första världskriget sagt: ”Aldrig mera krig”.

Innehåll


ARBETSOMRÅDE I HISTORIA - ”ALDRIG MERA KRIG” 

 

När freden efter första världskriget kom hoppades folk att livet skulle bli som vanlig igen, med goda tider och nya framsteg. Men i det samhälle som växte fram i ruinerna av det gamla, var det många som inte kände sig hemma. Vad kriget hade visat dem, var att människan var bättre på att förstöra och ödelägga än att bygga upp. I efterhand kom tiden efter första världskriget att kallas mellankrigstiden. Detta på grund av att det drygt 20 år efter det första världskriget bröt ut ett andra världskrig trots att man efter första världskriget sagt: ”Aldrig mera krig”.

 

TID: V.2–10

 

MÅL: ATT DU SKA KUNNA SVARA PÅ DE STORA FRÅGORNA SOM ÄR:

 

¤ Hur förändrade Hitlers maktövertagande människors värderingar och levnadsvillkor i 1930-talets Tyskland?

¤ Vilka var orsakerna till och konsekvenserna av Förintelsen?

¤ Vilka var orsakerna till andra världskriget och vilka konsekvenser fick det på kort och lång sikt?        

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINEN ATT GRUNDAS?

¤ Skriftlig enskild uppgift där du ska analysera hur Hitlers maktövertagande förändrade människors värderingar och levnadsvillkor i 1930-talets Tyskland.

 

¤ Muntlig uppgift i smågrupper där du ska argumentera om sambanden mellan en persons handlingar och dess konsekvenser kopplade till Förintelsen. 

 

¤ Skriftlig enskild uppgift där du ska argumentera om olika källors trovärdighet.

 

Till bedömningsuppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka kunskapskrav som krävs för olika nivåer. Utöver de bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina förmågor! 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift 1 - Skyldig eller icke skyldig?

  • Bedömningsuppgift 2 - Mitt liv i 1930-talets Tyskland

  • Bedömningsuppgift källkritik

Matriser

Hi
Bedömningsmatris kopplad til bedömningsuppgift 1 - Skyldig eller icke skyldig?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du kan se några samband mellan en persons handlingar och dess konsekvenser.
Du visar att du kan se flera samband mellan en person handlingar och dess konsekvenser.
Du visar att du kan se de flesta sambanden mellan en persons handlingar och dess konsekvenser.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om en persons handlingar och dess konsekvenser.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om en persons handlingar och dess konsekvenser.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om en persons handlingar och dess konsekvenser.

Hi
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 2 - Mitt liv i 1930-talets Tyskland.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du kan förklara något samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930talets Tyskland.
Du visar att du kan förklara några samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland.
Du visar att du kan förklara flera samband mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om sambandet mellan Hitlers maktövertagande och hur människors värderingar och levnadsvillkor förändrades i 1930-talets Tyskland.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.

Hi
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 3 - Bedömningsuppgift i källkritik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informationshanteringsförmågan
I resonemanget beskriver du en rimlig fördel eller nackdel för trovärdigheten för tre av källorna.
I resonemanget beskrivs en rimlig fördel eller nackdel för trovärdigheten för samtliga fyra källor. I resonemanget beskrivs både en fördel och en nackdel för en av källorna. I resonemanget finns en beskrivning av hur två av källorna förstärker varandra.
I resonemanget beskrivs en rimlig fördel eller nackdel för trovärdigheten för samtliga fyra källor. I resonemanget beskrivs både en fördel och en nackdel för tre av källorna. I resonemanget finns en beskrivning av hur tre av källorna förstärker varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: