👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 4 vt-21

Skapad 2021-01-03 17:51 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 Historia
Forntiden - i detta arbetsområde kommer vi att lära oss om hur det kunde vara att leva under forntiden.

Innehåll

Innehåll:

Syfte: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

 

Viktiga begrepp: se begreppslista

 

Så här arbetar vi:

- se på filmserien Arkeologens dotter (UR skola) och jobba med tillhörande uppgifter

- läsa och samtal utifrån läroboken

- se andra filmer om forntiden

- genomgångar

 

 

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Du kommer att bedömas under arbetets gång, genom vad vi gör på lektionerna, i samtal m.m.

Vi kommer också att avsluta arbetsområdet med ett prov där du får visa att du förstått vad forntiden innebär.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Forntiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6