👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vinter

Skapad 2021-01-03 17:17 i Frötuna skola Norrtälje
No-boken (Natur och kultur) sid. 54-63.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vad händer i djurlivet och i naturen på vintern? Det ska vi lära oss mer om.

Innehåll

Tidsperiod

 •  ca. vecka 2-7
 •  Vi utgår från No-boken (Natur och Kultur) kapitlet Vintern sid 54-63.

  • vi tittar på film om de svenska vanligaste djuren, årstider och återberättar det vi kommer ihåg efteråt
  • skriver faktatexter efter film/genomgång, skapar bilder.
  • vi läser och bearbetar texterna i no-boken tillsammans i grupp. De som kan får prova att läsa själva.

Förmågor

Du tränar din förmåga att använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

 

Vad vi ska lära oss?

Du ska...

 • kunna beskriva och berätta lite om vad som händer i naturen på vintern och hur det ser ut.
 • kunna beskriva varför det blir vinter.
 • kunna beskriva och berätta hur djuren lever på vintern. 
 • kunna beskriva vad friktion och tyngdkraft är.
 • kunna beskriva vattnets tre former

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • gå ut i naturen. 
 • se filmer.
 • testa friktion och tyngdkraft genom vinterlek.
 • arbeta laborativt med vatten, snö och is. 
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet. 

 Hur du får visa vad du kan:

gemensamma samtal såväl i helklass som i mindre grupper.

 • du får, utifrån din förmåga, visa på olika sätt vad du kan genom bilduppgifter samt enklare skrivuppgifter. Ett mindre test efter arbetsområdets slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Vinter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstiden vinter
 • NO  1-3
Jag kan med stöd av lärare berätta något om hur det ser ut i naturen på vintern.
Jag kan berätta något om hur det ser ut i naturen på vintern. Jag kan berätta med stöd vad som händer i naturen vintern och beskriva varför det blir så.
Jag kan berätta om hur det ser ut i naturen på vintern och beskriva varför det blir så.
Djurens överlevnad på vintern
 • NO  1-3
Jag kan berätta med stöd av lärare om hur olika djur överlever på vintern.
Jag kan berätta om hur flera djur överlever på vintern. Jag kan med stöd förklara hur djur anpassar sig för att överleva på vintern.
Jag kan berätta och förklara hur djur anpassar sig och överlever på vintern.
Vinterlek
Jag kan berätta om lekar som passar att leka i naturen på vintern. Jag kan berätta vad som är speciellt med vinterlek.
Jag kan ge exempel på vinterlekar och kan berätta med stöd vilken lek som handlar om tyngdkraft, låg och hög friktion
Jag kan ge exempel på vinterlekar och kan berätta vilken lek som handlar om tyngdkraft, låg och hög friktion.
Vattnets former
Jag kan namnge vattnets olika former.
Jag kan namnge vattnets olika former och ge exempel på var man kan se de olika formerna.
Jag kan namnge vattnets olika former, ge exempel samt kan begreppen avdunstning och kondensering.