Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Polens geografi

Skapad 2021-01-03 22:20 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F Modersmål
Visste du att i Polen finns öken, vackra kuster, stränder, slätter platta som bakbord, grönskade skogar, berg gamla och nya?

Innehåll

Vi kommer att lära oss om Polens geografi och landskaper, alltifrån höga berg till högslätter, platta slätter, kuster.

Vi ska arbeta med digitala läromedel epodreczniki.pl. Vi  kommer att arbeta med faktatext och därefter ska du förbereda presentation om ett utvalt landskap i Polen.

Mål:

Du ska kunna:

-Polens grannländer

-Polens huvudstad, viktiga floder, sjöar, berg

- Polens landskapens karaktärsdrag

 

Arbetssätt:

-arbete med texter

-titta på filmer

-svara på frågor

-förvereda presentation av ett landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Kunskapsmatris svenska muntlig presentation av fakta

Muntlig redogörelse
 • Sv  E 6
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet. Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet. Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. Klarar väl att hålla sig till ämnet. Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kombinera text och bildanpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 6
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak och fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Sammanställningar
 • Sv  E 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Källor
 • Sv  E 6
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: