Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My 2020 in five pictures

Skapad 2021-01-04 08:27 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Engelska
My 2020 in five pictures. Make a google presentation where you include your five pictures (one/slide). Prepare a 3-4 minute presentation about your 2020. Make sure that you explain WHY you chose these photos and tell us about what the photo represents - what does it tell us about your year?

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska träna på att reflektera över föregående år och hur det har påverkat dig och uttrycka dig muntligt på engelska.

 

Så här ska vi arbeta

Du väljer fem bilder som säger något om ditt år 2020. Dessa sätts samman i en google-presention (utan text). Du väljer utifrån frågorna och bilderna och gör ett manus. Presentationen spelas in i Screencastify och redovisas live för en mindre grupp.

Presentationen ska vara 3-5 minuter lång.

Du får cirka 2 lektioner på dig och förväntas göra inspelningen hemma som läxa.

 

Det här ska bedömas

I din färdiga presentation bedöms din muntliga förmåga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9

Matriser

En
ENGELSKA 8: muntlig presentation

Ej godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
PRODUKTION
Hur du formulerar dig
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Man förstår vad som sägs. Eleven försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Eleven läser inte mycket alls innantill.En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Eleven uttrycker sig fritt i ämnet med hjälp av stödorden. Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
PRODUKTION
Flyt och anpassning till mottagaren
 • En  C 9
 • En  A 9
(Inget kunskapskrav finns för den här nivån)
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
PRODUKTION
Hur du varierar och förbättrar din framställning
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven har svårt att formulera om och komma tillbaka när hen kommer av sig. Ordförrådet är begränsat.
Eleven visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Eleven visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: