Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål, polska år 7-9: Polens kristnande

Skapad 2021-01-04 08:58 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Varför är Polen ett kristet land? Varför är år 966 viktigt för polsk historia? Varför nämns ofta Mieszko I i polsk historia?

Innehåll

 

          

Lärandemål

Du kommer att få lära dig hur Polen blev ett land, varför Polen blev ett kristet land och hur det  gick till?

Du kommer också att få lära dig att resonera kring vad som har präglat dåtidens polska liv och politik.

Du kommer att utöka ordförrådet och träna på stavning.

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer och analysera dem.

Vi kommer att läsa faktatexter om Polens kristnande och diskutera dem, förklara nya begrepp samt svara skriftligt på frågor till texten.

Vi kommer att avsluta med ett kunskapstest på arbetsområdet.

 

https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/pierwsi-piastowie/boleslaw-chrobry.html

 

Chrzest 966 - 1050. Rocznica Chrztu Polski

https://www.youtube.com/watch?v=bs2oGSG2Kl8

 

 

Bedömning

Din förmåga att läsa och förstå. 

Din förmåga att analysera och resonera.

Din förmåga att skriva.

Din förmåga att tillämpa nya begrepp i praktiken.

Din förmåga att tillägna dig faktakunskaper om arbetsområdet. 

 

 

Tidsplan: fyra veckor

 

första veckan

Introduktion av tema, gemensam läsning och analys av texten och bilderna.

Läxa: Titta på filmen hemma och göra anteckningar om viktiga fakta.

1.PARP: Animowana "Historia Polski"
https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8

 

andra veckan 

Samtal om filmen och fortsatt arbete med texten. Skriva svar på frågorna.

Historia żywa: Mieszko I i początki państwa polskiego

ps://www.youtube.com/watch?v=FOYIG9a7JZ8

tredje veckan

Repetition och sammanfattning.

 

fjärde veckan

skriftligt eller muntligt kunskapstest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: