Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 3: Matematik

Skapad 2021-01-04 10:22 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola
Fokusområde 3: Matematik

Innehåll

Syfte - varför?

Matematiken finns överallt i förskolans vardag! Syftet med detta fokusområde är därför att tillsammans med barnen upptäcka och bli medveten om matematiken som finns runt omkring oss. Genom detta område vill vi utveckla barnens matematiska tänkande genom att de får större förståelse för och kan använda sig av olika matematiska begrepp.

 

Mål:

“Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”

 

“Utmana barnens nyfikenhet och förståelse för matematik”


Var är vi? (Nuläge)

 

Inom området matematik har vi sett att barnen har ett visst intresse för former. De intresserar sig för att använda olika geometriska former för pyssel och skapande. De ritar konturerna och skapar gubbar och bilder med olika former. Under dessa aktiviteter benämner inte barnen formerna utan använder andra sätt att beskriva dem som exempelvis boll för cirkel. Vi ser att barnen har ett begynnande intresse för antal, siffror och att räkna. En lek på gården som barnen gillar är att någon ropar en siffra dit barnen sedan ska springa (staketet har olika siffror på sig). Bokprojektet från tidigare fokusområde har skapat ett större intresse för böcker hos barnen särskilt böckerna om Benny.

 

Vart ska vi?

 

Vår förhoppning med detta fokusområde är att barnen ska få möta matematiken på ett lustfyllt sätt och kunna använda sig av den i sin vardag. Vi vill genom området stödja barnen i att kunna benämna de olika formerna och intressera sig för olika aspekter av matematiken som mönster, längd, storlek osv. Vi vill att barnens ska utveckla sitt matematiska tänkande genom olika aktiviteter.

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande

 

- Introducera och skapa intresse för området genom ett uppträdande (om olika geometriska former) av oss pedagoger

- Låta barnen få möta matematiken i olika situationer under dagen (i samtal, leken, innedagar, måltiden)

- Böcker med fokus på matematik ska stå framme (fråga biblioteket om hjälp)

- Skogsutflykter som tillgång där barnen kan få olika uppdrag att lösa

- Formpromenad där barnen ska leta efter former

- Självporträtt med former

- Använda oss av handdockor (Benny från bokprojektet) för att skapa nyfikenhet och intresse för matematik

- Aktiviteter som utmanar barnens matematiska tänkande (exempelvis mönster, former, mätning, sortering, storleksordna)

 

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

Vi kommer att fortsätta använda oss av veckoreflektioner, där alla pedagoger under veckan antecknar på ett papper med fokus på matematik. På avdelningsplaneringen på måndagar diskuterar vi sedan dessa anteckningar och planerar fortsättningen av vårt fokusområde utifrån dessa reflektioner. Ytterligare något vi planerar att göra är att fotografera och publicera inlägg på Unikum.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: