Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2021-01-04 10:39 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär ska vi jobba med naturvetenskap och teknik HT20-VT21

Innehåll

Vi vill undersöka närmiljöerna vi har i området såsom stranden, skogen och lekplatser. Vi vill även ta tillvara på material och funderingar som vi kan använda oss av och utforska kring.

 

Vi upplever att barnen är nyfikna om naturen, dess process och djurliv samt att vi vill ta tillvara deras tankar och tillsammans forska och undersöka om det.

 

Vi vill utforska och samtala om vardagstekniker.

 

Både i planerade aktiviteter och fri lek inspirera till konstruktion både inne och ute. Vi vill även uppmana barnen att våga prova sina teorier och tankar, samt att vi vill ha en mångfald av material de kan använda sig utav.

 

Vi vill tillsammans med barnen experimentera och undersöka olika kemiska processer.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: