Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-04 11:00 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär jobbar vi med matematik HT20-VT21

Innehåll

Inom vår utbildning kallad Matematiklyftet arbetade vi med de sex olika matematiska aktiviteterna som är;

 • Förklara
 • Designa
 • Leka
 • Räkna och mäta
 • Dokumentera
 • Lokalisera

Detta genomsyrar allt arbete vi gör med barnen, både i den fria leken och de planerade aktiviteterna.

 

Vi vill uppmana barnen att prova egna teorier och lösningar, där vi pedagoger kan vara med och stötta samt inspirera. Vi försöker även ta tillvara de tillfällena som samtal sker kring olika matematiska begrepp, utforskande och reflekterande sker.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: