Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering 1 vt -21, Sp 9: América Latina y ¡A trabajar!

Skapad 2021-01-04 11:23 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Eleverna beskriver vad de gör eller en fiktiv person gör under en dag. De skriver i nutid eller dåtid och använder både regelbundna och oregelbundna verb och reflexiva verb. Genom formativ bedömning får eleverna arbeta med texten i flera omgångar.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Tänk dig att vara 17 år i Colombia och få möjlighet att resa till USA och tjäna stora pengar. Vi fördjupar våra kunskaper om länderna och kulturen i Latinamerika, hur det är att leva där och hur det ser ut, samt skriver och pratar om våra egna drömmar och planer för framtiden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

 • Vi övar på att sammanfatta en film och berätta om karaktärerna.
 • Vi övar på att ställa frågor och använda frågeord.
 • Vi övar på ord och uttryck från filmen.
 • Vi övar muntligt/skriftligt på att berätta om hur vi vill att vår egen framtid ska se ut, t ex, studier, boende, jobb. 
 • Vi lär oss vad olika yrken heter på spanska.
 • Vi lär oss om Latinamerika, bl a intressanta platser, personer, kultur, viktiga händelser och fakta.
 • Vi övar på ord och uttryck för att kunna berätta om ett land i Latinamerika.
 • Vi repeterar och befäster tidsuttryck och lär oss vad diftongerande verb är.

Film och bearbetning av filmens innehåll

Vi inleder terminen med att titta på filmen María llena eres de gracia. På lektionerna och hemma som läxa arbetar vi med att bygga upp ordförrådet kring filmen, samt övar på uttryck för åsikter. Läxorna läggs ut på Quizlet.

Med hjälp av läxorden och bilder övar vi på att sammanfatta filmens handling, samt tränar på att ta ställning och uttrycka åsikter om filmen och huvudkaraktärernas beslut.

Vi tränar också på att berätta om hur vi tror det kommer gå för karaktärerna i framtiden och hur vi vill att vår egen framtid ska se ut när det kommer till studier, boende och jobb etc. Flera av uppgifterna under arbetsområdet kommer att lämnas in i Showbie, men vi använder oss även av avsnittet ¡A trabajar! i Digilär för att lära oss olika yrken på spanska, samt material från UR som handlar om Latinamerika.

Muntlig presentation

När arbetet med María llena eres de gracia är avslutat kommer du arbeta enskilt med att ta reda på fakta om ett latinamerikanskt land och presentera innehållet först skriftligt (inlämning av manus) och sedan muntligt med stöd av en Keynote-presentation, Power Point eller Prezi.

Vad ska du lära dig?

 • På lektionerna tränar du på spanska genom att prata språket, följa instruktioner, göra hörövningar, läsa texter, ställa/svara på frågor och arbeta med materialet.
 • Du kommer få skriva en sammanfattning av filmen utifrån nyckelord samt en berättande text som bygger på det vi har övat på under lektionerna där du kan använda de ord/fraser vi har tränat på.
 • Du gör uppgifter i Showbie. Kom ihåg att lämna in så din lärare kan se hur du har löst uppgifterna.
 • I redovisningen om ett latinamerikanskt land visar du realiakunskaper samt förmågan att använda för uppgiften passande ord/fraser och uttrycka dig sammanhängande på spanska. 

På vår spanskpadlet hittar du uppdaterad information om planeringen, läxorna och tips om du vill ha mer utmaningar. Vi anpassar planeringen efter elevernas behov och därför kan det ske ändringar: https://padlet.com/charlotte_hammarback/Spanska9 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9

Matriser

M2
Spanska skrivuppgift: María llena eres de gracia

Når ännu inte målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Texten är begriplig för en spansktalande person. Du visar tydlighet och variation i vokabulär och fraseologi.
Du följer instruktionerna för uppgiften och utvecklar innehållet.
Texten har en tydlig struktur och sammanhang.
Du visar förmåga att binda samman samt variera satser och meningar.
Du visar att du kan använda spansk grammatik, t ex tidsformer och spansk ordföljd, så att innehållet blir tydligt.

M2
Muntlig presentation av ett spansktalande land

Muntlig presentation av ett spansktalande land

Når ännu inte målen
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Språk - vokabulär
Ord/Frasers tydlighet, korrekthet och variation
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person.
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person. Du utmanar dig språkligt/innehållsmässigt och bildar egna, begripliga meningar utöver stödmeningarna.
Du använder dig av stödmeningarna så att språket blir tydligt för en spansktalande person. Du utmanar dig språkligt/innehållsmässigt och bildar egna, välfungerande meningar utöver stödmeningarna.
Språk - kommunikation
Struktur Sammanhang
Du uttrycker dig till viss del sammanhängande. Språket är begripligt för en spansktalande person, även om det förekommer en del störande misstag.
Du uttrycker dig oftast sammanhängande och tydligt. Det går för det mesta lätt att hänga med i din presentation.
Du uttrycker dig sammanhängande och har ett visst flyt i språket när du pratar. Det går lätt att hänga med i din presentation.
Framförande
PowerPoint och stödord som hjälpmedel Anpassning till situation och mottagare, t ex ögonkontakt och tempo.
Du har relativt god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör vissa anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.
Du har god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.
Du har mycket god ögonkontakt med de som lyssnar. Du gör goda anpassningar i tempot för att de som lyssnar ska kunna följa med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: