Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA- 7- VT 2021 LJUNGVIKSSKOLAN

Skapad 2021-01-04 11:56 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Spanskundervisning vt 2021

Innehåll

PLANERING VT 2021 KLASS 7 LJUNGVIKSSKOLAN

Alice Detterbergv 2-5

 

 • beskriva personers utseende och kläder

 • använda los och las

 • böja adjektiv i plural: gröna, snygga osv.

 

Skriftlig inlämningsuppgift, kommunikationv 6-9

 

 • klockan

 • veckodagarna

 • berätta om en dag

 • tala om din fritid

 • använda singular av ER-verb: como, comes, come

 • använda singular av verbet ir: voy, vas, va

 

Hörförståelse, kommunikation

 

v 10-13

 

 • använda fler fritidsord

 • använda frekvensord: ofta, ibland osv.

 • böja AR-verb och ER-verb i presens

 

Dialog, muntlig redogörelse inför klassenv 14-17

 

 • samtala om vad du har och måste göra

 • böja verbet tener i presens: tengo, tienes osv

 • småprata och säga användbara fraser.

 • böja verbet ir i presens: voy, vas, va osv

 

Ordförståelse, kommunikation, läsförståelsev 18-20 • genomgång verb i presens, futurum, perfekt

 • känna till skillnaden (TENER, ESTAR)

 • förberedelse inför slutprovet

 

DEN 20 MAJ ÄR DET SLUTPROV

 

v 21-23

 

 • återkoppling provet

 • samtal inför avslutningen, vad ska du göra i sommar?

 • hur har du klarat utmaningarna i skolan i år?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: