Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Berättande texter åk 6

Skapad 2021-01-04 11:47 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Bra berättelser vill man höra mer av. Du ska få träna mer på att skriva bra och spännande historier. Du ska träna på att skriva berättelser som läsarna tycker är roliga, spännande och intressanta att läsa. Texten ska skapa bilder i läsarens huvud. Personerna ska vara beskrivna så att de känns trovärdiga i sina roller. Då blir hela berättelsen levande.

Innehåll

Du kommer att läsa och lyssna till olika berättande texter tillsammans med andra och själv.

Du kommer att repetera och träna på strukturen för en berättande text och på att beskriva personer och miljön i dina berättelser.

Du kommer att arbeta med övningar kring skrivregler. 

Du kommer att skriva egna berättande texter.  

Du kommer också att bedöma en berättande text och bearbeta din text utifrån respons du fått. 

Bedömningsmatrisen nedan kommer vi att arbeta med i klassen, så att du förstår innebörden i varje ruta. 

Uppgifter

 • Berättande text

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Berättande texter

Insats krävs
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll: * Enkla gestaltande beskrivningar * Räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll: * Utvecklar gestaltande beskrivningar och utvecklad handling * Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll: * Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling * Förmedlar upplevelser och värderar och utvecklar dessa
Struktur
I huvudsak fungerande struktur: • Uppbyggnaden går att följa • Berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i t.ex. jag-form
Relativt väl fungerande struktur: • Uppbyggnaden är tydlig • Berättelsen är till övervägande del skriven i t.ex. jag-form • Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns • Ansatser till styckeindelning finns
Väl fungerande struktur: • Uppbyggnaden lyfter texten. • Berättelsen är skriven I t.ex. jag-form • Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns • I huvudsak fungerande styckeindelning finns
Språk
Viss språklig variation: • Ordvalet uppvisar viss variation Språkriktighet • Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • Tempusbruket stör inte förståelsen
Förhållandevis god språklig variation: • Ordvalet är relativt varierat Språkriktighet • Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • Tempus används med ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
God språklig variation: • Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Språkriktighet • Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Grundläggande regler… med viss säkerhet: • Stor/liten bokstav används med viss säkerhet • Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler …med relativt god säkerhet: • Relativt få fel i användningen av skiljetecken • Relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler…med god säkerhet: • Få fel i användningen av skiljetecken • Få stavfel
Omdöme och bearbeta text
Enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt
Utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: