Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Åk8 VT 2021

Skapad 2021-01-04 12:00 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
¡Bienvenidos! Äntligen är tåget i rullning och vi är på väg ner till Kastrup och din fortsatta resa mot världens alla spansktalande länder!

Innehåll

Den här terminen kommer vi arbeta med teman såsom; 

Regelbundna och Oregelbundna verb i presens (Nutid)

Skillnaden mellan Ser och Estar

Pretérito perfecto compuesto (Dåtid)

Adjetivo (Adjektiv och dess komparation)

 

Uppgifter:

Nya uppgifter kommer löpande att läggas ut i lärloggen allt eftersom vi jobbar vidare med nya teman

 

Innehåll:

 

Konkretisering av målen:                           Detta visar du genom att …

 

När vi läser olika texter och samtalar om dessa visar du din förmåga att förstå text

När vi samtalar visar du din förmåga att förstå och prata spanska

När vi skriver texter visar du din förmåga att förstå det spanska språkets struktur genom att bland annat använda rätt grammatik

 

Undervisning:                                            Det här kommer vi att arbeta med …

 

Vi fortsätter utveckla vår förmåga att böja verb i presens och futurum

Vi lär oss böja verb i perfekt (dåtid)

Vi lär oss om adjektiv och dess komparation

Vi lär oss om husets delar genom att träna på rum och möbler

Vi lär oss hitta rätt i stadsmiljö genom att träna på namn på olika byggnader, verksamheter och institutioner 

Vi lär oss riktningar, lägesprepositioner och att göra vägbeskrivningar

 

Bedömning:                                               Dessa förmågor kommer att bedömas …

 

Din förmåga att formulera dig både muntligt och skriftligt på spanska

Din förmåga att förstå ord och fraser i tydligt talat, språk i relativt långsamt tempo samt även i texter om välbekanta ämnen

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte: 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Centralt innehåll:

Kommunikation

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andrfasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: