Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika 9b 2020

Skapad 2021-01-04 12:04 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F – 9 Svenska
Krönikor finns i många olika varianter. Nyhetskrönikor och sportkrönikor på TV, krönikor i tidningar och talade krönikor i radio eller poddar. En krönika är en betraktelse av en aktuell händelse ur ett personligt perspektiv. Ofta i syfte att väcka debatt eller att få folk att reagera.

Innehåll

Syfte

* Formulera dig i skrift

* Använda språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* Följa språkliga strukturer och normer.

Konkretisering av mål

- Ni ska skriva en krönika om valfritt ämne.

- Använda språklig variation och textbindning.

- Anpassa efter texttyp och mottagare.

Arbetssätt

- Vi kommer ha genomgångar om hur en krönika är uppbyggd.

- Vi kommer läsa olika typer av krönikor. (Tillsammans och enskilt)

- Vi kommer analysera krönikor och hitta typiska drag.

Vi kommer skriva en egen krönika.

Bedömning

Bedömning sker på den krönika vi skriver enskilt. Bedömning sker efter bedömningsmatrisen nedan.

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Når ej målen
E
C
A
Struktur
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation,
viss
relativt god
god
Struktur
(...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
enkel i huvudsak
utvecklad relativt väl
välutvecklad väl
Innehåll
Beskriv ditt ämne, där dina tankegångar (...) framgår och du resonerar på ett (...) sätt
enkelt enkelt
tydligt utvecklat
tydligt välutvecklat
Ny aspekt
Dessutom kan eleven ge (...) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: