Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, delaktighet och inflytande

Skapad 2021-01-04 12:41 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Såhär kommer vi arbeta med identitet, delaktighet och inflytande HT20-VT21

Innehåll

Vi strävar efter att arbeta med gruppindelning för att ge varje barn utrymme till att bli sedda, lyssnade på och skapa trygga kontakter med både vuxna och barn.

 

Vi vill ha ett demokratiskt förhållningssätt där vi vill uppmärksamma barnens intresse och förslag när vi utvecklar förskolans miljöer och aktiviteter genom att vara lyhörda, ha dialog och ge dem valtillfällen under dagen. T.ex genom att ha röstning och gemensamt bestämma olika val såsom gruppnamn, äventyrplats, gemensamma lekar.  Vi erbjuder barnen en varierande miljö till olika lekar och skapande där de kan välja fritt.

 

Vi vill uppmuntra barnen att våga uttrycka sina åsikter och känslor, vi vill uppmuntra barnen att lyssna på varandra, att vara tillåtande att tycka olika och att kunna göra egna val. Vi strävar efter att stärka barnens identitet och självkänsla. 

Hur vi går

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: