Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar vt år 9

Skapad 2021-01-04 13:30 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Vad har bilderna intill gemensamt? Under kommande veckor kommer vi med hjälp av molekylmodeller att visa hur kolatomen binder till andra atomer/molekyler genom kemiska reaktioner och ger upphov till nya ämnen som använts på olika sätt i naturen och i samhället. Men hur påverkar dessa ämnen naturen människokroppen? Vetenskapen om kolföreningar kallas för organisk kemi.

Innehåll

 

MÅL

Är att du ska lära dig:

 • i ord och bild beskriva hur kolatomens egenskaper gör den unik som byggsten i alla levande organismer
 • resonera kring hur kolatomens egenskaper gör att den kan ge upphov till en mångfald av ämnen  använda kemiska modeller och teorier för att förklara hur några olika organiska ämnesgrupper är sammansatta och hur dessa omvandlas/bildas
 • om några organiska ämnesgruppers (som alkoholer, karboxylsyror och estrar) förekomst och hur de används i vardagen och i samhället
 • använda ett källkritiskt förhållningssätt för att fatta goda beslut i vardagsfrågor som rör kemi

 

 ARBETSFORMER

Vi kommer att ha:

- genomgångar där du förväntas delta aktivt och föra diskussionerna framåt.

- eget/grupparbete där du söker både fakta och information.

- titta på film

- genomföra laborationer

BEDÖMNING

Bedömning sker fortlöpande.

Uppgifter

 • Prov må v.12 Kemi, kapitel 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: