Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation av Babba

Skapad 2021-01-04 13:22 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
SPRÅK - Oktober/November

Innehåll

FÖRBEREDELSER

Vad ska vi göra?

Vi leker in språket genom dagliga samtal, rim, ramsor, sagor, sång, munmotoriska övningar. Vi ger barnen möjlighet att möta litteratur på olika sätt, exempelvis berättande, högläsning, ljudböcker, boksamtal både inomhus och utomhus. Vi använder TAKK för att stimulera språkutvecklingen med flera sinnen

Hur ska vi göra?

Vi är medvetna och lägger fokus på språket under samlingar, gruppaktiviteter, i dagliga samtal och fria aktiviteter.

Uppgifter

 • KÖN OCH KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: