Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”Jag vill och jag kan” - utmaningar för självständighet under dagens rutinsituationer

Skapad 2021-01-04 14:20 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Under dagens olika rutinsituationer skapar vi förutsättningar utifrån de utmaningar som uppstår för barnen att utveckla självständighet och känna tillit till sin egna förmåga.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi ser genom observationer och att barnen visar intresse över hur de själva ser ut när de exempelvis ser sin bild på hyllan i hallen och sig själv i spegeln vid skötrummet. Barnen har ökat sin förståelse över sin egna vilja och genom ett positivt bemötande och förhållningssätt utifrån det kompetenta barnet från oss pedagoger ser vi att det gagnar barnen att prova själv. Vi hjälper barnen att vilja och prova på utmaningarna de ställs inför under rutinsituationerna själv som i hallen, skötrummet och under måltider. 

 

Syfte och mål      

Varför ska vi erbjuda barnen detta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Genom att låta barnen få prova själva och utveckla sin självständighet, motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga stärks barnens självkänsla. Genom att positivt uppmuntra, ge bekräftelse och tid på att barnet kan, utvecklas barnets förståelse att de klarar av saker själva. 

Mål Lpfö18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning,


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vi ser utveckling när

När barnet provar själv.

När barnet tar intiativ att hämta/hänga upp sina kläder.

När barnet visar igenkänning till sin hylla.

När barnet hjälper en kompis.

När barnet tar eget intiativ att tvätta händerna vid skötrummet.

När barnet benämner begrepp eller visar med kroppsspråk vad som förväntas att göra i hallen och skötrummet.

När barnen visar självständighet under måltider. 

När progression sker hos barnen.

 

Genomförande  

Arbeta utifrån mindre grupper med barnen i de olika rummen. Närvarande och stöttande pedagoger som får barnen att känna att vi gör det tillsammans. Pedagogerna använder ett tydligt kroppsspråk för att förstärka kommunikationen med barnen. Våra miljöer är skapade och uppbyggda för att underlätta för barnen att kunna vara självständiga. Barnen använder verktyg i miljöerna för att kunna klara saker själv, ex. Skoknäckaren i hallen. Genom konkreta och verklighetstrogna bildstöd som väcker barnens nyfikenhet, återkommande begrepp som används av oss pedagoger blir det en likvärdig undervisning och tydligt för barnen. Samtal under måltiderna är även i fokus och vi utgår ifrån barnens sinnen när de upplever maten. Att utveckla självständighet och uthållighet handlar också om att upptäcka sin egen förmåga och talang och glädjen i att följa egna önskemål och behov. För oss pedagoger blir det extra viktigt att ge barnen tid till att göra saker själva och att låta dem pröva själva för att utveckla sin självständighet. Det skapar även ett sätt för barnen att känna att de får växa i sig själva och känna att de kan göra olika saker efter deras egen förmåga. Detta synsätt bygger på det kompetenta barnet: Jag vill, Jag får tiden, Jag kan. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: