Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - Berättande text

Skapad 2021-01-04 14:37 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Svenska
Berättande text I ämnet svenska kommer ni att arbeta med berättande texter. Ni kommer att få skriva och läsa om berättande texters struktur och innehåll. Förutom att läsa och skriva ska vi även samtala kring dessa på olika sätt.

Innehåll

 

Mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa berättande texter och förstå hur en berättandet text är uppbyggd.

- känna igen strukturen i en berättande text.

- skriva i dialogform.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera sin berättande text.

 

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika berättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att planera en berättande text.

- planera en berättande text, deckare, enligt berättaransiktet samt skriva en deckare utifrån den givna strukturen som kännetecknar  en   deckare.

- delta i textsamtal.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en berättande text, deckare.

- hur du deltar i textsamtal.

Uppgifter

 • Berättelse slutversion

 • Redigerad egen berättelse

 • Din egen berättelse

 • Berättelse som jag skrivit tillsammans med kompis.

 • Berättelse tillsammans med kompis.

 • Sammanfattning från berättelseansiktet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 5 - Berättande text

Jag kan läsa
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
känna igen vad som är typiskt för en deckare, urskilja deckarens struktur,
förutspå vad som kommer att hända,
göra inferenser.

Jag kan skriva
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
planera och skriva en deckare med ett brott, ett motiv, villo-spår, ledtrådar och en lösning,
göra miljö- och personbeskrivningar,
skriva dialoger.

Jag kan tala
Nivå 1
ej uppnått
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
mer än godtagbara kunskaper
delta i textsamtal,
lyssna på mina kamraters resonemang,
ställa frågor,
hålla mig till ämnet,
framföra egna tankar och resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: