Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2021-01-04 15:00 i Kästaskolan Huddinge
Grundskola 3 – 4 Matematik
Att kunna beräkna tid är en viktig baskunskap . Vi kommer träna på både hur analoga klockan och digitala klockan fungerar. Vi kommer att beräkna tid.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Klockan och tid är en central del i vårt vardagliga liv. Syftet är att eleverna självständigt ska kunna läsa av klockan och mäta tid för att kunna skapa struktur i tillvaron. 

När du är klar ska du ...

Tid:

 • Kunna berätta hur många sekunder det är på en minut
 • Kunna berätta hur många minuter det är på en timme, halvtimme och en kvart.
 • Kunna berätta hur många timmar det är på ett dygn
 • Kunna mäta tiden, hur lång tid som gått, räkna hur många timmar/minuter det är mellan två olika klockslag
 • Kunna berätta hur många dagar det är på en vecka, ett år, kunna berätta om hur många veckor det är på ett år
 • Kunna skriva datum på två olika sätt 
 • Kunna berätta när du är född
 • Kunna de 4 årstiderna och namn på månaderna 
 • Kunna förklara sammanhang mellan dygn,dag,vecka,månad och år, årstid

Analoga klockan:

 • Veta namnen och skillnaden mellan timvisare och minutvisare.
 • Kunna läsa av klockan hel, halv, kvart i och kvart över
 • Kunna rita/ställa in klockan på givna klockslag.

Digitala klockan:

 • Veta vilka delar av digitala klockan som visar timmar och minuter.
 • Kunna läsa av klockan hel och halv,kvart över och kvart i 
 • Kunna mäta tiden, hur lång tid som har gått mellan olika klockslag 

Förmågor du kommer att träna

Begreppsförmåga: Träna på begrepp som hel, halv, kvart i, kvart över, analog klocka, digitalklocka, tid, minut, timme, minutvisare och timvisare, sekund, dygn,dag, vecka. år,skottår

Kommunikationsförmågan: Träna på att kunna läsa av klockan och kommunicera (muntligt och skriftligt) hur mycket klockan är vid ett givet klockslag. 

Problemlösningsförmågan: Kunna räkna tidsskillnaden utifrån enkla vardagliga situationer till exempel hur lång rasten är om rasten börjar kl.10:00 och slutar kl. 10:30. 

Så här visar du vad du lärt dig

 

 • Kunna göra individuella uppgifter
 • Kunna svara på frågor självständigt muntligt och skriftligt
 • Kunna läsa av klockan både analog och digital varje dag: Tex. 
  • När du kommer in till klassrummet 
  • När du går ut till rasten.
  • När du kommer tillbaka från rasten.
  • Räkna hur många minuter du har rast.
  • När du kommer in till matsalen för att äta lunch och mellanmål.
  • Räkna hur länge du sitter och äter.
  • Räkna ut hur länge lektionen är 
  • När du går hem.

Det här kommer du att göra

 

 • Du kommer göra en egen analog klocka och träna att ställa in tid på den samt koppla analog klocka till digital klocka 
 • Du kommer arbeta med en stor klocka på golvet där vi tränar på att förstå tid
 • Du kommer arbeta med en begreppslista/begreppskarta 
 • Delta i diskussionen om varför vi mäter tiden och svara på frågeställningar så som:
  • När vaknar du på morgonen?
  • När sover du på natten?
  • När äter du frukost?
  • När kommer du till skolan?
  • När äter du mellanmål?
  • När går du hem?
  • När kör bussen?
 • Träna i Bingel och Kunskapsstjärnan
 • Eleverna får ett bingo papper med olika analoga klockor där läraren slumpar olika digitalklockor. Eleverna kryssar i rätt analog klocka på deras bingopapper tills de får bingo. Även andra bingo-spel för att träna tid.
 • Rita tim- och minutvisare för olika klockslag på stenciler
 • Skriva klockan hel och halv , kvart över och kvart i som en digital klocka. 
 • Räkna hur många timmar/minuter mellan två olika klockslag genom att använda rätt räknemetoder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: