Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och livsfrågor åk 7 vt 2021

Skapad 2021-01-04 16:22 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Religion är så mycket mer än bara olika religioner. I det här arbetsområdet kommer du bland annat bekanta dig med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen identitet och livsfrågor.
Grundskola 7 Religionskunskap
Religion är så mycket mer än bara olika religioner! I det här arbetsområdet kommer du bland annat bekanta dig med begreppen etik och moral. Etiska frågor berör varje människa genom att hon möter frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra. Vardagens moraliska frågor är en utgångspunkt för våra diskussioner i klassrummet. Vi fördjupar även diskussionerna genom att lära oss om etiska regler, tankar och system. Inom detta arbetsområde kommer vi även jobba kring begreppen identitet och livsfrågor. Men vi inleder arbetsområdet med att jobba kring de två frågorna: Vad är religion? och Varför behöver vi lära oss något om religion?

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att få dig att reflektera över olika livsfrågor och ditt etiska förhållningssätt. Du ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i olika moraliska frågeställningar.

Centralt innehåll

I det här arbetsområdet jobbar vi med nedanstående punkter från kursplanens centrala innehåll i ämnet religion. 

Bedömning

Du blir bedömd vid våra diskussioner samt vid den skriftliga enskilda bedömningsuppgiften. 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Detta arbete kommer inledningsvis vara under tre veckor och därefter kommer det att löpa parallellt med att vi läser om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Du kommer tillägna dig kunskap på följande sätt:

 • Genomgångar
 • Film
 • Diskussioner och uppgifter i par, grupp och helklass
 • Enskild skrivuppgift i samarbete med ämnet svenska

Veckoplanering

v. 2 Genomgång av planeringen. Introduktion till ämnet. Vad är religion? Varför behöver vi lära oss något om religion? Film och diskussioner. 

v. 3 Genomgång "Etik, vad är det?", "Etiska modeller, vad är det?". Diskussioner både i helklass och i grupper kring olika etiska dilemman. Korta filmer "Om det var Du" om olika etiska dilemman samt diskussioner kring filmerna. Läsning av lärobokens avsnitt ”Etik - att söka svar på svåra frågor”.

v. 4-5  Vi av slutar arbetsområdet med en skriftlig bedömningsuppgift där du får ta ställning till och motivera dina tankar kring ett etiskt dilemma samt koppla ditt resonemang till någon/några etisk modeller. Samarbete med ämnet svenska. 

 

 

                                                                                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: