Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk vt 2021

Skapad 2021-01-04 17:08 i Da Vinciskolan Ale
Vi arbetar med Nyordslistan 2014 samt läroboken Portal, kapitel 6 om "Yttrandefrihet", "Människan och språket" samt "Var kommer alla ord ifrån?".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Går det att tänka utan språk? Kan språket bli farligt? I det här arbetsområdet ska ni lära er mer om hur vi bildar ord och hur vi använder ord. Vi arbetar med läroboken Portal, kapitel 6 om "Yttrandefrihet", "Människan och språket" samt "Var kommer alla ord ifrån?". Arbetsområdet tar sin utgångspunkt i Språkrådets Nyordlista 20202 och pågår under veckorna 3-6. Vi avslutar med ett prov vecka 6.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Del 1: Språkrådets Nyordslista 2019

Del 2: Yttrandefrihet och Människan och språket

Del 3: Var kommer alla ord ifrån?

Du ska svara på frågor samt själv göra pressetiska ställningstaganden. Du ska kunna resonera om vad som är rätt och fel att publicera. Är detta okej? Vem/vilka kan bli sårade? Vem kan ta illa vid sig vid en sådan här publicering? Du ska kunna presentera dina tankar och väga för- och nackdelar. Ge exempel fån din egen erfarenhet.

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

språkbruk

etiska pressregler

yttrandefrihetsgrundlagen

hets mot folkgrupp

tryckfrihetsförordningen

retuschera

löpsedel

fackord

suffix

prefix

Uppgifter

 • Språkbruk

 • Språkbruk v.2-6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag.
Innehåll
Din tankegång framgår och du resonerar på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel att publicera. Du ger ett exempel från din egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Din tankegång framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad som är rätt och fel att publicera. Ditt exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad som är rätt och fel att publicera. Ditt exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Ordvalet är träffande, varierande och specifikt.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: