Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Politiska system" och "Så här styrs Sverige" vt 2021

Skapad 2021-01-04 16:58 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Politik handlar om att arbeta och samarbeta för att få ett så bra samhälle som möjligt. Det finns olika idéer om hur ett samhälle bäst organiseras och styrs och du kommer få lära dig om olika ideologier och olika sätt att styra länder i världen. Därefter kommer vi titta närmare på hur det går till att styra Sverige!
Grundskola 8 Samhällskunskap
Politik handlar om att arbeta och samarbeta för att få ett så bra samhälle som möjligt. Det finns olika idéer om hur ett samhälle bäst organiseras och styrs och du kommer få lära dig om olika ideologier och olika sätt att styra länder i världen. Därefter kommer vi titta närmare på hur det går till att styra Sverige. Parallellt med detta tema jobbar vi med medier och nyheter i form av nyhetsbevakning.

Innehåll

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v.2-3 Genomgång av planeringen. Introduktion till temat, vad är politik- egentligen? Genomgång av demokrati och diktatur, egentligen repetition sedan åk 7. Uppgifter att lösa i grupp. Film. Genomgång av nyhetsläxor. 

v. 4-6 Genomgång av olika statsskick. Ideologier och partier- hur hänger det ihop? Riksdagspartiernas grundtankar. Diskussionsuppgifter och övningsuppgifter både enskilt och i grupp. 

v. 7 Hur styrs Sverige? Vi använder oss av genomgångar, diskussioner, film och olika texter.  

v. 8 Sportlov!

v. 9-11 Vi fortsätter jobba med hur Sverige styrs. 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt. Muntligt vid de diskussionsuppgifter vi har och skriftligt vid skriftliga bedömningsuppgifter.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: