Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem enkla maskinerna 4-6

Skapad 2021-01-04 17:55 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med de fem enkla maskinerna. Vilka kan det vara? Jo, hävstång, kilen, lutande planet, hjulet och skruven. Vi kommer att fördjupa oss i var vi kan hitta dessa och hur de fungerar. Arbetet kommer att slutföras med att ni ska gå på en teknikpromenad för att hitta dessa olika maskiner i skolans närområde. Därefter redovisas detta i form av skiss och en muntlig redovisning inför klassen. ”Det man vinner i kraft, förlorar man i väg”

Innehåll

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

 • Bedömningsuppgift i slutet av arbetsområdet.
 • Arbete under lektioner.
 • Teknikpromenad med efterarbete.
 • Muntlig redovisning.

 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

När du har läst det här avsnittet ska du:

 • Kunna mekanikens gyllene regel och kunna ge exempel på hur den används.
 • Har reflekterat över några användningsområden för exempelvis det lutande planet, kilen och skruven, nu och för längre sedan. 
 • Förstå hur man praktiskt kan använda exempelvis  lutande planet, kilen, och skruven.
 • Kunna följande begrepp: enkla maskiner, lutande planet, skruven, kil, hävstång, hjulet, kraftvinst, kraft
 • Ge exempel på teknik i din vardag och visa att du förstår att tekniska föremål är skapade av människan.
 • Visa att du förstår att teknik är ett resultat av att människan strävar efter att förbättra och trygga sina levnadsvillkor.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

 • Läsa texter.
 • Se på film.
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper.
 • Praktiskt arbete.
 • Arbete i grupp/enskilt.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Skriftlig återkoppling ges i Unikum.

Muntlig återkoppling ges när bedömningsuppgiften ges tillbaka. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
De fem maskinerna 4-6

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
På väg Mot E Du kan inte beskriva och förklara hur någon av våra 5 maskiner fungerar.
E Kunna beskriva och förklara hur någon av våra maskiner från arbetsområdet fungerar. Exempelvis hjulet
C Kunna beskriva och förklara hur några av våra maskiner från arbetsområdet fungerar. Exempelvis hjulet och kilen.
A Kunna beskriva och förklara hur alla de maskiner från arbetsområdet fungerar. Samt kunna ge exempel på var de kan hittas i vårt samhälle idag. De vi pratat om är kilen, hjulet, lutande planet, hävstång, skruven.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
På väg mot E Du har ej visat detta.
E Kan förstå och förklara några av de begrepp vi arbetat med i arbetsområdet.
C Kan förstå, förklara och använda de flesta begrepp vi arbetat med i arbetsområdet.
A Kan förstå, förklara och använda begreppen. Använder de även aktivt och på rätt sätt under arbetets gång.
Dokumentation i forma av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
På väg mot E Du har inte visat någon dokumentation med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser.
E Du har gjort en enkel skiss med något ord och begrepp, symboler och måttangivelser.
C Du har gjort en fungerade skiss med några ord och begrepp från arbetsområdet. Den innehåller även symboler och måttangivelser.
A Du har gjort en väl fungerande skiss med flertalet ord och begrepp från arbetsområdet. Den innehåller även symboler och måttangivelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: