Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik; Astronomi åk 6

Skapad 2021-01-04 19:23 i Almtunaskolan Uppsala
Ett arbetsområde om ASTRONOMI
Grundskola 6 Fysik
I arbetsområdet astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider.

Innehåll

Rymdresan          

Du kommer att få lära dig om: (centralt innehåll)

 • solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
 • dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
 • historiska berättelser kring universum.
 • egna frågor och funderingar kring rymden.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

  • beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
  • förklara solens betydelse för livet.
  • beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
  • beskriva och förklara begreppen solen, månen, planet, gravitation, dragningskraft.
  • känna till fenomenen ebb och flod.
  • någon berättelse om vad man trodde förr om universum.
  • söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
  • några historiska vetenskapsmän/kvinnor

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

  • Läsa i läromedlet Fysik på Gleerups.se samt söka information på ungfakta.se .
  • Se filmer på NE play.se samt ur.se
  • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet
  • Utföra undersökningar,
  • Leta fakta på internet och kritiskt granska källor
  • Skriva egna faktatexter om planeterna i "Astronautens loggbok" (se uppgift)

Det kommer du få visa genom att: (bedömning

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång, med muntlig och skriftlig respons.
 • Bedömning av din faktatext utifrån kunskapskraven i matrisen (se nedan).
 • Exit tickets
 • Genom ett avslutande astronomiprov.

Uppgifter

 • Träning inför provet i fysik måndag 8/3

 • Träna inför provet i fysik måndag 8/3

 • Rymdresan

 • Rymdresan

 • Rymdresan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6

Matriser

Fy

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Kunskaper om himlakroppar och dess rörelser
 • Fy  E 6
Kan enkelt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kan utförligt beskriva solsystemets uppbyggnad och hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.
Kunskaper om dag/natt, månader och årstider.
 • Fy  E 6
Kan enkelt förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan förklara hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kan utförligt beskriva hur dag/natt, månader och årstider uppkommer.
Kunskaper om fysikaliska fenomen
T ex solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft.
Har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet.
Har goda kunskaper inom arbetsområdet.
Har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet.
Beskriver och förklarar
Använder ett vardaglig språk.
Blandar ett vardagligt språk med ett naturvetenskapligt språk.
Använder ett naturvetenskapligt språk.
Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
 • Fy  E 6
Kan enkelt berätta .
Kan berätta.
Kan berätta utförligt.
Läsa och förstå faktatexter inom arbetsområdet
 • Fy  E 6
Kan med stöd och hjälp förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan mestadels på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Kan på egen hand förstå innehållet och plocka relevant fakta ur en faktatext i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: