Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 9 - Träningslära del 2 - Styrketräning v.2-10 (11 jan-12 mars)

Skapad 2021-01-04 20:41 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Vi kommer under veckorna 2-10 (block 3) att ägna oss åt styrketräning. Detta kommer att genomföras individuellt, i par och i grupp. Examinationerna inom detta block består av två delar. Ett teknikbaserat moment (under lektionstid) och ett teoretiskt moment (tentamen).
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 2-10 (block 3) att ägna oss åt styrketräning. Detta kommer att genomföras individuellt, i par och i grupp. Examinationerna inom detta moment består av två delar. En gruppuppgift och en individuell träningsplanering.

Innehåll

Träningslära - Styrketräning

Hej allihop, nu är det dags att starta momentet träningslära del 2 som kommer att handla om styrketräning. Det kan vara så att många av er redan styrketränar på ett gym eller liknande medan för andra så är detta något helt nytt. Oavsett vilken nivå du upplever dig på så kommer ni att få möjlighet till att lära er en del om styrketräning. Jag vill med detta moment att du ska få kunskaper och färdigheter om hur styrketräning kan påverka din fysiska-, psykiska- och sociala hälsa, då dessa bidrar till en hälsosam livsstil samt välmående.

Syftet med momentet är att ni ska få lära er att planera, genomföra och utvärdera er egen träning för att utveckla olika fysiska kvaliteter, detta genom olika lärandeaktiviteter som både har teoretiska och praktiska delar. Genom detta arbetssätt kommer ni att kunna mäta träningens resultat och förhoppningsvis få en förståelse om varför ni fick det resultat ni fick. För att inte skada sig och nå de resultat man vill kommer ni att få kunskap om hur ni ska genomföra olika typer av styrkeövningar samt varför. Ni kommer även få kunskap om olika skadeförebyggande övningar som är bra att använda sig av för att minska risken för skador vid genomförandet.

Syfte

- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

- Planera, praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter inom styrketräning

- Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Några begrepp som kommer att beröras:

 • Repetition (en rörelse som utförs en gång) 

 • Set (en omgång repetitioner som utförs utan vila)

 • Repetition maximum, RM (en rörelse med så stor belastning att den kan utföras en gång)

 • Maximal styrka

 • Uthållighetsstyrka

 • Dynamsikt arbete (koncentrisk fas och excentrisk fas)

 • Statiskt arbete

 • Överkompensation (vila efter träning = kroppen byggs upp)

 • Fria vikter (vikten/vikterna styrs av dina muskler)

 • Muskelfibertyper/Muskelceller (typ 1 och typ 2)

 • Supinerat grepp (underhandsgrepp, tummen utåt) 

 • Pronerat grepp (överhandsgrepp, tummen inåt)

 • Semisupinerat grepp (tummen är riktad framåt)

 • Unilaterala övningar (ex: ett ben tränas i en övning)

 • Bilaterala övningar (ex: båda benen tränas i övning)

 • Frekvens (hur ofta)

 • Duration (hur länge)

 • Intensitet (hur hårt)

 • Synergister

 • Antagonister

Arbetsmetod 

Lektionstillfällena kommer till stor del att utgå från en mindre teoretisk del och en praktisk del. Båda dessa delar kommer att baseras på den litteratur som tillhör momentet och kommer ligga under uppgifter till denna planering. Ni kommer både reflektera skriftligt och muntligt under lektionerna så att ni får kunskap om hur det känns samt hur ni kan förbättra er fysiska styrka. Om man missar en lektion eller behöver mer tid för att reflektera så är det studiestödstiden som gäller: tisdagar kl: 14:50-15:30. 

Bedömningssituationer

Momentet kommer att innefatta olika typer av bedömningssituationer som både kommer att ha en formativa och en summativ utgångspunkt. Formativ bedömning handlar exempelvis om att jag som lärare använder mig av feedback, återkoppling, grupparbete (kollaborativt lärande), ni hjälper varandra till lärande medan summativ bedömning kan ses som det slutliga betyget inom momentet exempelvis ett A. Det är extra viktigt att ni som elever är delaktiga och engagerade på lektionerna för att jag som lärare ska kunna ge er en formativ bedömning.

Den formativa bedömningen under momentets gång och det skriftliga provet kommer att bilda underlag till min slutliga bedömning (den summativa bedömningen). Även centrala delar i momentet som rätt belastning, repetitioner, korrekta kroppsrörelser och hur olika hälsoaspekter påverkas när man utgör en specifik övning kommer också att vara en del av bedömningen.

Examinationsuppgifter

Ni kommer att få göra en gruppuppgift (4 elever/grupp) samt en individuell inlämningsuppgift (träningsplanering). Gruppuppgiften kommer ni att redovisa i slutet av momentet och deadline av den individuella inlämningsuppgiften kommer att vara ungefär 1 vecka efter att momentet är klart.

Uppgifter

 • Litteratur

 • Examinationsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa träningslära - Styrketräning

F
E
C
A
Delta
 • Idh  A 9
Har deltagit i för låg utsträckning
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du visar på tillräcklig förmåga några styrketräningsövningar.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du visar på en god förmåga inom ganska många styrketräningsövningar.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex: Du visar på en god förmåga inom många olika styrketräningsövningar.
Sätta upp mål för och planera träning
 • Idh  A 9
Har inte lämnat in sin träningsplanering
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex: Du har med till viss del relevanta övningar i ditt träningsprogram i förhållande till målet.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex: Du har till stor del med relevanta övningar i ditt träningsprogram i förhållande till målet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Ex: Du har endast med relevanta övningar i ditt träningsprogram i förhållande till målet.
Utvärdera och resonera den egna träningen
 • Idh  A 9
Har inte redovisat sin gruppuppgift
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex: Du förklarar på en grundlig nivå varför du gör på ett visst sätt när du genomför några styrkeövningar.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex: Du förklarar med relativt god kunskap om varför du gör på ett visst sätt när du genomför vissa styrkeövningar.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ex: Du förklarar med god kunskap om varför du gör på ett visst sätt när du genomför många olika styrkeövningar.
Förebygga skador
 • Idh  A 9
Har inte lämnat in sin träningsplanering
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Ex: Du har få förebyggande aktiviteter med i ditt träningsprogram som minskar risken för skador. Du lyckas genomföra en knäböj på ett säkert sätt men missar många väsentliga delar gällande teknik och miljö.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Du har till stor del med förebyggande aktiviteter i ditt träningsprogram som minskar risken för skador. Du visar även på hur en knäböj ska utföras och går till viss del igenom väsentliga delar gällande teknik men tar inte upp viktiga aspekter att tänka på gällande säkerheten vid utförandet (miljön).
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Ex: Du har med många förebyggande aktiviteter i ditt träningsprogram som minskar risken för skador. Du visar även på hur exempelvis en knäböj ska utföras och påpekar väsentliga delar gällande teknik och tar upp viktiga aspekter att tänka på gällande säkerheten vid utförandet (miljön).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: