Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa VT åk 6

Skapad 2021-01-04 20:33 i Långsjöskolan Norrtälje
Eleven ska kunna läsa och förstå innehållet i olika slags texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns många orsaker till att det är viktigt att kunna läsa. Att förstå det du läser kan ge dig så mycket kunskap. Att läsa en bok kan få dig att skratta, bli upprörd eller få dig att gråta så mycket att tårarna skymmer texten. Att dela dina upplevelser med andra fördjupar din upplevelse, ökar din kunskap och ger din läsning så mycket mer.

Innehåll

Du kommer att läsa och lyssna till olika texter tillsammans med andra och själv.

Du kommer att arbeta med övningar kring läsförståelse. 

Bedömningsmatrisen nedan kommer vi att arbeta med i klassen, så att du förstår innebörden i varje ruta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - Läsa VT åk 6

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Tolka och förstå
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Uppleva
Du kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: