Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 9 Vt

Skapad 2021-01-05 10:23 i Torpskolan Lerum
Geometri år 9 Volym och likformighet
Grundskola 9 Matematik
I detta kapitel får du lära dig om likformighet och skala, men även om symmetri och om den berömda pythagoras sats.

Innehåll

Centralt innehåll

 Centrala matteord är:

Symmetri, spegelsymmetri, rotationsordning, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, längdskala, areaskala, volymskala, topptriangel, hypotenusa, katet, pythagoras sats.

V. 51, 2 och 3

Del 3.1  Symmetri

·       Förklara vad är symmetri, symmetrilinjer, rotationssymmetri och rotationsordningen

·       Samband mellanrotationsordningen n och vinkel theta. Theta = 3600/n

·       Träna med uppgifterna t.ex.13 sid 98 och sid. 103 uppgift 21. Träna mera med stencilen du får.

·        https://www.youtube.com/watch?v=7wZgKsxwSao

Del 3:2  likformighet och kongruens

·       Se skillnaden mellan likformighet (samma form men olika storlek) och kongruens (samma form och storlek)’

·       Kunna beräkna likformiga.

·       https://www.youtube.com/watch?v=Agg1wq_nkGk

Del 3.3  Längdskala

·       Att kunna beräkna förminskning = längd i avbildningen/motsvarande längd i verkligheten

8/8000 = 1/1000= 1:1000

·       Att kunna beräkna förstoring  = Avbildningen/ verklighet t.ex  45/9 = 5:1

Prov I. V. 3 prov fredag.

 V. 4 - 6

Del. 3.4 Areaskala och volymskal

Del. 3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

           https://www.youtube.com/watch?v=9lfKqFX7Ytk

Prov 2.  V.6 fredag

Del. 3.6 Pythagoras sats

https://www.youtube.com/watch?v=3iivEnKEJ88

Rymddiagonal

https://www.youtube.com/watch?v=Nuf8EodxNGM

https://www.youtube.com/watch?v=Nuf8EodxNGM

V. 8 och 9

Prov 3. V.9 fredag.

Allmän om Geometri. https://www.youtube.com/watch?v=CdACBY-bgSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

E
C
A
Formulera och lösa problem
  • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
  • Ma
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: