Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd

Skapad 2021-01-05 12:04 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer varje fredag att ha ett fritidsråd där alla barn kommer till tals och där vi använder en förslagsburk som barnen skriver önskemål i. Önskemålen ska sedan ska sedan ske i form av fredagskul varje fredag.
Grundskola 1 Svenska
Vi kommer varje fredag att ha ett fritidsråd där alla barn kommer till tals och där vi använder en förslagsburk som barnen skriver önskemål i. Önskemålen ska sedan ska sedan ske i form av fredagskul varje fredag.

Innehåll

Innehåll

Ett fritidsråd kommer att hållas varje fredag där alla barnen får komma till tals. Barnen får även skriva lappar med förslag som vi samlar in och har i en förslagsburk. De förslag som finns flest av blir det som ska vara fredagskul. Eleverna ska i och med rådet vara delaktiga i Fritidshemmets verksamhet.

Mål

Elevinflytande, du ska som elev uppleva att du är med och bestämmer utifrån dina egna intressen vad som ska göras under fritidstiden på fredagar. Fritidspersonalen ska lyssna på dina önskemål. Våga prata inför varandra i större grupp - Förstå om en aktivitet är rimlig eller inte, går det att genomföra aktiviteten? - Turordning, lyssna på varandra, respektera varandras åsikter. Detta ska öka elevernas medvetenhet och delaktighet av fritidshemmets verksamhet.

 

Hur vi genomför fritidsrådet

Fritidsråd i helklass. Vi diskuterar veckan som gått, man får räcka upp handen och berätta om hur veckan varit och om det är något man vill ta upp. Vi tar även upp den senaste aktiviteten som hölls på Fredagskul och diskuterar vad som var bra och om något kunde varit bättre. Vi skriver lappar till Förslagslådan, det förslag som fått flest röster är den aktivitet som ska vara på fredagen därpå. 

 

Syfte

Eleverna ska genom att vara delaktiga i planeringen och få välja aktiviteter, utveckla sin förmåga att ta ansvar och få pröva sin förmåga att utöva inflytande.

Resurser

Två fritidspedagoger håller tillsammans med eleverna i fritidsrådet en gång i veckan på fredagarna

 

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt varje fredag 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: