👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 7

Skapad 2021-01-05 12:22 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vad är en ekvation? Vad menas med ett uttryck? Vad är skillnaden mellan ekvation och uttryck? Här ska du bland annat få lära dig hur man förenklar uttryck och hur man löser ekvationer, samt problemlösning med hjälp av ekvationer som du ställer upp själv.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • Använda prioriteringsreglerna
 • Tolka och skriva uttryck med både tal och variabler 
 • Skriva area och omkrets som uttryck 
 • Förenkla uttryck
 • Lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden samt kunna kontrollera lösningen genom prövning 
 • Skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • Lösa problem med hjälp av ekvation
 • Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Efter röd-kurs ska du kunna:

 • Svårare problemlösning med hjälp av ekvationer
 • Mer om uttryck och värdet av ett uttryck
 • Beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Begrepp 

Dessa begrepp ska du förstå och kunna använda dig av när du resonerar och kommunicerar dina lösningar. 

Prioriteringsregler

Likhet

Ekvation

Vänsterled och Högerled

Uttryck

Variabel

Förenkla uttryck

Värde (på en variabel)

Obekant

Balansmetoden

Finger- eller övertäckningsmetoden

Mönster

 

Undervisningen

Genomgångar

Egen räkning

Parövningar

Problemlösning

 

Så här visar du vad du lärt dig

Vid reflektion och samtal i helklass under genomgångar

Vid arbete med matteboken och exit tickets/Whiteboards under lektioner

Vid parövningar

Vid problemlösning i par och enskilt 

Vid prov

Matriser

Ma
Algebra år 7

E
C
A
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Metod
Kvaliteten på de metoder som eleven använder. Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt..
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.