👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2021-01-05 13:44 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Ett brott har begåtts! Vad har hänt? När hände det? Vem har råkat illa ut? Vem har gjort det? Varför? Allt detta ska vi ta reda på mer om under några veckor när vi arbetar med lag och rätt.

Innehåll

Syfte:
Vi ska arbeta med lag och rätt för att:
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mål:
Frågor som du ska kunna besvara är:

 • Varför finns det lagar?
 • Vad är det för skillnad på lag och regel?
 • Varför begår människor brott?
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Vad kan det finnas för typer av brott, och vilka straff kan det ge?
 • Vad kallas de personer som är med i en rättegång och vad har de för roll?
 • Vad innebär det att vara straffmyndig? 
 • Hur påverkas förövare, brottsoffer och samhälle av kriminalitet?
 •  

Arbetssätt:

 • läsa
 • skriva
 • titta 
 • diskutera
 • gruppövningar
 • enskilda övningar
 • escape room
  •  

Redovisningsätt:
Visa vad du lärt dig genom att:

 • delta i diskussioner
 • delta i övningar
 • delta i escape room
 • läxförhör på begrepp
  •  

Elevinflytande:
Arbetssätt


Viktiga begrepp:

 • lagar
 • regler
 • påföljd/straff
 • individen
 • familjen
 • samhället
 • brottslighet
 • rättighet
 • skyldighet
 • brottsoffer
 • rättegång
 • nämndemän
 • åtalad
 • vittne
 • domstol
 • åklagare
 • socialsekreterare
 • straffmyndig
 • rättssäkerhet
 • mened
 • snatteri

 

Elevversion och planering: Mål och planering

Matriser

Sh
Lag och rätt Lärandematris

Jag...

Når ännu inte målen
-------------->
-------------->
-------------->
kan beskriva hur lagar skapas och hur de är uppbyggda i vårt samhälle
visar det genom att undersöka hur rättsliga, strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då ... samband inom olika samhällsstrukturer.
kan beskriva skillnaden mellan lag och regel, jag vet var lagarna bestäms och ger ett exempel på vad som händer om man bryter mot lagen. Jag kan ge exempel på viktiga åldrar när det gäller lag och rätt
vet var lagarna bestäms och ger fler exempel på vad som händer om man bryter mot lagen. Jag vet vilka åldrar som gäller när det gäller lag och rätt
vet vilka som stiftar lagarna, hur de bestäms och vilka som blir påverkade.
kan använda begrepp som hör till lag och rätt
kan använda begrepp på ett ... fungerande sätt
kan några begrepp inom lag och rätt. Vet vad de innebär
kan flera begrepp och kan använda dem
kan många begrepp och kan använda dem i rätt sammanhang
vet hur jag som person och som grupp kan påverka olika beslut när det gäller lag och rätt
kan utifrån något givet exempel föra … resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
kan undersöka och beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar tex domstolen. Jag beskriver hur vi som personer kan påverka vår egna situation.
kan berätta när människor inte har möjligheter att påverka. Kan beskriva några konsekvenser för de som begår brott.
kan förklara vilka konsekvenser brott kan ge för både offer och förövare samt andra i samhället