👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a: Procent BA20B

Skapad 2021-01-05 14:45 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Matematik
Kapitel 2 Procent handlar om att beräkna andelar, förändringar, ränta mm. Man jämför hur mycket en del är av en helhet, hur stor en förändring är jämfört med vad det var innan förändringen, hur mycket pengar ett lån kostar i förhållande till lånets storlek. Jämförelsen görs i hundradelar. Pro cent : per hundra.

Innehåll

Procent

"Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas." Bibeln, Lukas 2:1-2

Det här var ungefär år 0, då Romarriket behärskade "hela världen", dvs länderna kring Medelhavet och en stor del av Europa. Det var dyrt för romarna att hålla ockupationsarmeer, och därför krävde man skatt i de ockuperade områdena.

Augustus lär ha använt skattesatsen 1/100, en av hundra, en per cento, pro cent. Procentbegreppet har alltså överlevt i över 2000 år.

Några användningsområden:
- Priser som sänks med 25% vid rea
- Löneökning med 4%
- Bankränta på 13%
- Alkoholhalt på 5,6%
- Malm som innehåller 45% järn
- Momsen utgör 25%
- Inflation på 6%
- Arbetslöshet på 4,5%

 

Ur Grönköpings Veckoblad : VI HAR GOD BEREDSKAP!

Hurudan är Grönköpings beredskap mot snöoväder? Se där en aktuell fråga som vi bolla vidare till hr infosekr. Viking Helmerson, vilken sitter som spindeln i det så här års rimfrostprydda kommunala nätet.

- Kan jag utan att förhäva mig påstå, att vår snöberedskap är god till 75%, vilket internationellt sett är en hög siffra, svarar hr. Helmerson

-Huru kan den vara god till tre fjärdedelar? fråga vi nog så oförstående. Betyder det att ni lyckas röja undan tre snöflingor av fyra?

- Inte riktigt, svarar hr. infosekr. H. Det betyder att snöberedskapen är god, för att inte säga mycket god, under nio av årets tolv månader. Det är bara under januari, februari och december, som det kan kärva till sig lite å vägar, gator och torg. 
- Förr eller senare ombesörjer ju moder natur själv snöröjningen och det å ett överlägset billigt sätt, slutar hr. Helmerson. De medel som sparas in genom att vi låta snön självsmälta, torde gatukontoret nu kunna använda till studieresor för att undersöka, huru man klarar av snöhanteringen i andra delar av vår spännande värld: står f.ö. det vackra Florida närmast å tur.

 

Preliminär planering och examination

Länk till årsplanering 

Examination genom prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -