👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programming

Skapad 2021-01-05 15:32 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
This unit focuses on block programming on Code.org. We will learn how to program, when to program, some key terms and how it all fits together!

Innehåll

Lesson Content

 • We will work with Code.org and Quizlet.

 • All work is individual.

 

Link

www.code.org 

 

How will I be graded?

 

 • Completing Lessons 1-5 on our code.org classwork

 • Completing and passing the Programming Vocabulary Quiz.

Uppgifter

 • Lessons 1-5 Code.org AND Programming Vocab Quiz

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Programming

Ability to use technology's key terms and expressions
Level F
Level E
Level C
Level A
Did you pass the programming vocabulary quiz?
You did not pass the vocabulary quiz.
You understand simple programming vocabulary.
You understand developed programming vocabulary.
You understand highly developed programming vocabulary.

Ability to identify problems and needs that can be solved with technology and work out suggestions for solutions.
Level F
Level E
Level C
Level A
Did you complete Lesson 1-5 on Code.org?
You did not complete Lessons 1-5.
You can carry out simple improvements of tech and construction work by experimenting and trying possible ideas for solutions as well as forming simplephysical or digital models.During the work process, you contribute to forming and selecting methods that help the task proceed.
You can carry out simple improvements of tech and construction work by experimenting and trying and retrying possible ideas for solutions as well as forming developedphysical or digital models. During the work process, you select methods, that with some reworking, help the task proceed.
You can carry out simple improvements of tech and construction work by experimenting and systematicallytrying and retrying possible ideas for solutions as well as forming well developedphysical or digital models. During the work process, you select methods that help the task proceed.