Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7, Genau! 2, kapitel 6-7

Skapad 2021-01-05 16:02 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer vi bl.a. att arbeta med vintersporter och veckopeng. Du kommer att få lära dig de modala hjälpverben så att du kan tala om att du kan, vill eller måste göra olika saker. Vi kommer också att diskutera och argumentera på tyska och arbeta med att tala om att något tillhör någon.

Innehåll

Super Schnee! & Mehr Taschengeld!                                         

När: VT 2021, v. 1-7 (prov v. 10)

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • hur man säger att man kan göra något
 • hur man säger att man vill  göra något
 • hur man säger att man måste göra något
 • att tala om fickpengar och vad du behöver dem till
 • att diskutera och argumentera
 • att tala om att något tillhör någon.

Studiematerial

 • Genau! 2, kapitel 6 och 7
 • Glosträning med Quizlet (länk i Google Classroom)
 • Övningsmästaren (lyssna på texter, träna på glosor, göra olika övningar)
 • Utdelat material
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Glosläxa till varje delkapitel
 • Grammatikgenomgångar och -övningar
 • Enkät om veckopeng
 • Pararbete med dialoger och texter
 • Hörövningar
 • Grammatik- och ordförståelsetest
 • Förberedelse av muntlig uppgift

Bedömning

 • Du deltar aktivt i undervisningen (svarar på frågor, gör lektionsuppgifterna)
 • Du gör veckans läxförhör
 • Du gör en enskild muntlig uppgift
 • Du gör ett läsförståelsetest
 • Du gör ett prov (v. 10)

                                                               Lycka till!!!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris - Sprechen

Muntlig förmåga

E
C
A
Disposition
sammanhang
Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Talar med visst sammanhang och röd tråd.
Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram fylligt
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
uttal flyt språkliga strategier
Deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen. Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Medverkar i vardagliga samtal. Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. frågor och annat ordval.
Medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck grammatik
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer.
Uttrycker sig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: