👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö nta

Skapad 2021-01-05 16:11 i Harvestadsskolan Linköping
Baseras på NTA-temat Från frö till frö.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vad händer med en växt från att den är ett frö till att det blir nya frön från växten? Vi sår, studerar, läser och diskuterar!

Innehåll

Mål

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Berätta vad växter behöver
 • Berätta om växters olika delar
 • Berätta hur pollinering går till
 • Så, gallra och skörda

Bedömning

Se matris

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få:

 • Studera och beskriva olika slags frön och växter
 • Så och gallra
 • Studera växters olika delar och blommans olika delar
 • Studera bin och använda dem för att pollinera växter
 • Läsa och se filmer om växter och om Linné

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi
Från frö till frö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar
Genomför och planerar undersökningar av växter och bin
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert sätt. Jag kan med lite hjälp planera en egen undersökning.
Jag genomför undersökningarna på ett säkert och effektivt sätt. Jag kan planera en egen undersökning.
Dokumentera undersökningar
Skriver och ritar om undersökningarna
 • Bi  A 6
 • Ke  A 6
Jag skriver och ritar på ett enkelt sätt om mina undersökningar med viss hjälp.
Jag skriver och ritar om mina undersökningar.
Jag skriver och ritar utförligt om mina undersökningar och deras resultat.
Ekologiska samband
Ger exempel på ekologiska samband - hur växter och djur hör ihop. Använder biologins begrepp (t.ex. fotosyntes, pollinera, ståndare, pistill).
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan ge exempel på några ekologiska samband och använder enkla ord i mina förklaringar.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder några av biologins begrepp.
Jag kan ge exempel på flera ekologiska samband och använder flera av biologins begrepp.
Söka information, skapa texter
Söker information, skriver och ritar om det jag lär mig
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Jag kan med hjälp av en vuxen söka information och skriva eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka viss information och skriva enkla texter eller rita om det jag lär mig.
Jag kan självständigt söka information och skriva längre texter och rita om det jag lär mig. Jag använder flera källor och bedömer dem.