👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En teknikpryl

Skapad 2021-01-05 16:38 i Ekebyhovskolan Ekerö
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Varifrån kommer de tekniska uppfinningar vi använder idag? Varför uppfanns de och hur klarade man sig innan uppfinningen kom till? Några av de frågorna och några till ska du få söka svar på och sedan delge dina klasskamrater.

Innehåll

Efter en gemensam genomgång kommer du att välja en teknisk uppfinning som används idag. Du kommer sedan att gå bakåt i tiden för att söka efter dess historia.

När du är klar kommer du att redovisa för dina klasskamrater och vi kommer alla att ha fått mer kunskaper om olika uppfinningar i vår omgivning.

Du kan använda PowerPoint eller Sway i din redovisning och ditt arbete ska ge svar på följande frågor:

 • Varför du just valde den prylen du valde. (Inledning)
 • Vilka/vilket behov fanns, som ledde till att prylen uppfanns?
 • Hur löste man behoven innan din pryl uppfanns?
 • Hur såg prylen ut i början?
 • Hur fungerade den (helt kort)?
 • Hur har prylen utvecklats under åren?
 • Vilken påverkan har prylen på miljön idag?
 • Hur påverkar den individens liv idag?
 • Hur påverkar den samhället idag?
 • För ett resonemang om hur nödvändig prylen är. Börja med en för- och emotlista.

 

Du kommer att ha tre veckor på dig. I skolan kommer du att få använda en lektion (Teknik) i veckan samt studietimmen. Resten av arbetet ska du göra hemma.

Glöm inte att ange källor. Skriv upp dem direkt när du använder dem.

 

Länk till presentationen om telefonen (fungerar bäst i Edge)

NEs serie Typisk Teknik

Lycka till!

Natasha och Anita

Att ange källa.

Uppgifter

 • En teknikpryl

 • Presentation av din teknikpryl

 • En teknikpryl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Tk SvA
Teknikprylen

Funktion, förändring över tid, fördelar och nackdelar

 • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  E 6   Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Mininivå för godkänt
Godkänt
Mer än godkänt
Vilka behov var upphov till att föremålet uppfanns?
Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Funktion
Du förklarar inte hur din pryl fungerar tekniskt.
Du förklarar kort hur din pryl fungerar tekniskt och har med en bild.
Hur har föremålet förändrats över tid?
Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Individ: Enkla och till viss del underbyggda resonemang. Samhälle: Enkla och till viss del underbyggda resonemang. Miljö: Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Individ: Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Samhälle: Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Miljö: Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Individ: Välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Samhälle: Välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Miljö: Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du använder några ämnesspecifika ord men mest vardagsspråk i din presentation.
Du använder övervägande ämnesspecifika ord i din presentation.
Du använder alltid ämnesspecifika ord i din presentation.
Källor
Du anger alla källor. Du anger inte källorna enligt mallen.
Du anger alla källor och anger dem enligt mallen.

Sv Tk SvA
Redovisning

Muntlig redovisning

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Miniminivå för godkänt
Godkänt
Mer än godkänt
Sammanställningar
Presentationen är gjord så att den som lyssnar ganska enkelt kan lära sig och förstå innehållet i texten. Presentationen håller inte ihop på vissa ställen. Har fått med och förklarat några ämnesspecifika begrepp men använder mest vardagliga begrepp. Begreppen används men på ett otydligt eller oklart sätt. Ger delvis viktiga, riktiga och förtydligande exempel.
Presentationen är gjord så att den som lyssnar enkelt kan lära sig och förstå innehållet. Presentationen har en logisk följd och håller ihop på de flesta ställen. Har fått med och förklarat många ämnesspecifika begrepp men använder även vardagliga begrepp. Begreppen används på ett nästan riktigt sätt. Ger viktiga, riktiga och förtydligande exempel.
Presentationen är gjord så att den som lyssnar väldigt enkelt kan lära sig och förstå innehållet. Presentationen har en logisk följd och håller helt ihop. Använder och förklarar genomgående ämnesspecifika begrepp. Begreppen används helt rätt. Ger viktiga, riktiga och förtydligande exempel. Berättar både om helheten och detaljer.
Kombinera text och annan estetik
Redovisningen har en oklar inledning och/eller en oklar avslutning. Har bilder som förklarar fakta som tas upp. Har stödord/stödmeningar/begrepp som till viss del stödjer den muntliga presentationens innehåll, i presentationen.
Redovisningen har en klar inledning och avslutning. Har bilder som förklarar fakta som tas upp. Har stödord/stödmeningar /begrepp som förmedlar det mesta av den muntliga presentationens innehåll, i presentationen.
Redovisningen har en klar inledning och avslutning. Har bilder som förklarar den fakta som tas upp. Har stödord/stödmeningar /begrepp som på ett mycket bra sätt förmedlar den muntliga presentationens innehåll, i presentationen.
Muntliga redogörelser
Läser innantill i ett papper eller på presentationen under redovisningen. Tittar inte alls eller sällan ut över publiken. Bilderna finns där som illustrationer och använder dem inte alls eller mycket sällan.
Läser delvis innantill i ett papper eller på presentationen under redovisningen Tittar relativt ofta ut över publiken. Använder oftast bilderna, genom att peka på dem, för att förstärka förståelsen av redovisningen.
Använder anteckningarna i presentationen som stöd men tittar hela tiden ut över publiken och berättar med egna ord. Använder hela tiden bilderna, genom att peka på dem, för att förstärka förståelsen av redovisningen.