Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål, polska, faktatext, år7-9 samt gy.: Maria Curie Sklodowska

Skapad 2021-01-05 18:56 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vem var Maria Curie Sklodowska som fick Nobelpris två gånger?

Innehåll

 

         

Lärandemål 

1.  Du kommer att lära dig om synen på utbildning, kvinnoroller, Polens politiska situation för 150 år sedan, betydelsen av individens         vilja, ambition och passion.

2. Du kommer att utöka ordförrådet. 

3. Du kommer att träna på att diskutera och argumentera samt kritiskt granska källmaterial. 

4. Du kommer att få träna på att skriva en biografi om en känd person.

 

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med texter och filmer både individuellt och i grupp för att belysa synen på kvinnans roll förr och nu.

- Vi kommer att söka, kritiskt granska och diskutera källmaterial.

- Vi kommer att träna på att skriva egen text i genren biografi.

 

Bedömning

1. Din förmåga att söka och värdera information.

2. Din förmåga att analysera och diskutera.

3. Din förmåga att dra slutsatser

4. Din förmåga att formulera dig i skrift.

5. Din förmåga att tillämpa nya begrepp ur det använda materialet.

 

Tidsplan 

 

vecka 1 

Introduktion

 

a. länk till texten

 

https://historiawgdzieci.pl/podkast/maria-sklodowska-curie

vecka 2

Analys av och diskussion om de lästa texterna.

a.

Niezwykła Maria i promieniotwórczość część 1 : Maria Skłodowska-Curie

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fkl7ZtzkUk

 

vecka 3

Påbörja skrivandet av biografin om Marie Curie.

 

 

vecka 4 Presentation av egen text 
 
Länk till texten:

https://historiawgdzieci.pl/podkast/maria-sklodowska-curie

 

Niezwykła Maria i promieniotwórczość część 1 : Maria Skłodowska-Curie

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fkl7ZtzkUk

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: