Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fullersta RO Rymden åk 2

Skapad 2021-01-05 18:39 i Stenmoskolan Huddinge
Rymden
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Innehåll

Syfte

För att förstå den värld vi lever i behövs grundläggande kunskaper om rymden. Syftet med temaområdet är att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum.

Vi kommer att samtala om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Konkretiserade mål:

Du ska kunna:

 • berätta hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • känna till månens olika faser: nymåne, fullmåne och halvmåne
 • beskriva orsaken till månens faser
 • känna till vad en stjärnbild är och namnge någon stjärnbild
 • känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • söka information med hjälp av iPad och/eller böcker
 • skriva en kort faktatext
 • skapa med olika tekniker
 • tala inför en mindre grupp och klassen
 • samarbeta i mindre grupp

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • titta på faktafilmer
 • läsa olika faktatexter, t ex om solen och månen
 • svara på olika typer av frågor
 • lyssna när någon berättar
 • söka information en planet med hjälp av iPad och böcker
 • planera och skriva en faktatext om solen
 • måla en galax med vattenfärg
 • bygga en rymdraket i liten grupp
 • tillverka en modell av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • göra ett grupparbete om en planet
 • muntligt presentera grupparbetet om en planet för klassen

Bedömning:

Vad bedöms?

De konkretiserade målen är kopplade till ämnenas centrala innehåll och kunskapskraven för åk 3.

Hur sker bedömningen?

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, samtal och tolkningar av elevens arbeten med stöd i förmågorna. Eleverna gör även en självvärdering av sitt arbete.

Elevens förmåga att:

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra,
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna,
 • med hjälp av text och bild visa sina kunskaper i ämnet
 • Kunna läsa enkla faktatexter och svara på läsförståelsefrågor om innehållet
 • kunna skriva en enkel faktatext med läslig handstil samt använda stor bokstav och punkt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden

På väg att nå målen
Når målen
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Eleven kan beskriva och visa varför vi har natt och dag samt årstider.
NO
Eleven kan beskriva månens faser och varför det är så.
NO
Elev kan beskriva med bild eller modell som stöd hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texten följer till viss del en beskrivande text i struktur.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: