👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och uteaktivitet

Skapad 2021-01-05 20:12 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Utevistelse och utomhuslekar. Allemansrätten.

Innehåll

Innehåll

Friluftsliv och uteaktivitet

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer och allemansrätten.  

 

Centralt innehåll:

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 

 

Arbetssätt:

Vi leker olika lekar på skolgården där vi anpassar oss till allemansrättens regler. 

Vi jobbar teoretiskt och praktiskt kring säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelse.

 

Bedömning:

Du deltar och genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö under olika årstider och väder. 

Följer allemansrättens regler när vi är och verkar i naturen.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

3 veckor

 

Begreppslista:

Årstid

Allemansrättens grunder

Hänsyn

Rättigheter 

Skyldigheter

Inte störa, inte förstöra

Kläder efter väder

Lager-på-lager