Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Willkommen in meiner Stadt !

Skapad 2021-01-05 22:55 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Willkommen, Välkomna! I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med vad man kan göra på en semester, olika fritidsaktiviteter och hobbys. Du kommer att presentera en stad i världen som har en koppling till tyska. Målet är att du som reseagent ska locka dina kamrater att åka till den stad du har valt. Vi kommer arbeta med Gleerups kapitel 5 som heter "Freizeit und Hobbys "som kommer ge dig olika verktyg för att bygga olika fraser samt att du får lära dig ord som du kommer använda i ditt arbete. Vi kommer att fokusera på fraser att använda i en presentation där du berättar vad man kan göra i staden som du valt. Våra skoldagar kommer att se lite annorlunda ut ett par veckor framöver.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

 • Redovisa muntligt om din stad
 • Bygga meningar med hjälp av den grammatik vi tränar på tillsammans.
 • Lyfta fram det viktigaste om staden och kunna göra reklam om det du vill berätta med hjälp av en bild presentation.

Vilka förmågor ska eleven träna?

 • Formulera sig i muntliga framställningar
 • Förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
 • Konstruera enkla meningar och uttrycka sig i skrift så att mottagaren förstår.

Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

 • Verb
 • Meningsbyggnad
 • Allmän information om de språktalande länderna
 • Träna uttal

  Alla uppgifter finns i Gleerups och du har fått ett planeringsdokument att följa.

  All undervisning sker digitalt under perioden 13/1-24/1.

  Du följer ditt schema och kopplar upp dig när det är dags för tyska.

  Aktiviteter:

  Online-undervisning med både muntliga och skriftliga uppgifter.

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språk används
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck till exempel artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur ska eleven lära?

 • Träna muntligt i små grupper inför examination
 • Hitta lämpligt material /bilder för sin redovisning.
 • Grammatiska uppgifter som verb och meningsbyggnad

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

 • Eleven har fått fria händer att välja stad till sin presentation.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Hur du gör din muntliga framställning och hur du lyfter fram det viktigaste med hjälp av affischen
 • Hur väl du visar att du kan tillämpa de grammatiska moment vi har tränat på när du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • Din komposition och ditt bildspråk på affischen

Hur och när ska bedömningen gå till:

 • Enskild presentation med stöd av bild presentation.

  Sista dagen att lämna in sin text till sin presentation.

  Måndagen den 15/3


 • Muntlig redovisning börjar :

  Torsdagen den 18/3


Matriser

M2
Tyska: Meine Stadt

Nivå 1 Inte godkänt
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Grammatisk struktur
Du visar inte att du kan använda dig av de grammatiska moment vi har tränat. Ditt språk är inte lätt att förstå för en tysktalande person.
Du visar att du kan använda dig av de grammatiska moment som vi har tränat. Du formulerar dig enkelt men begripligt.
Du visar att du behärskar den grammatik vi har tränat på. Du formulerar dig tydligt och lättförståeligt för en tysktalande person.
Du behärskar de olika grammatiska moment vi har tränat på och visar en god språkriktighet och säkerhet när du uttrycker dig muntligt och skriftligt.
Muntlig framställning
Du formulerar dig otydligt och behöver mycket stöd för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt efter en given stödstruktur. Du får fram ditt budskap och ser till att mottagaren förstår dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop dina meningar och du uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: