👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP av Modersmål - Albanska för åk 4-6

Skapad 2021-01-06 11:17 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Våren
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Tema: Våren, om vädret,växter,djur osv.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • Vi läser olika typer av texter om våren samt från lärobok.
 • Vi har högläsning och enskild läsning.
 • Vi diskuterar textens syfte och budskap.
 • Vi arbetar med skriftliga och muntliga frågor kring texterna.
 • Vi använder olika relevanta webbsidor.
 • Vi arbetar med sammanfattningar av texter kring arbeten som vi har gjort i klassrummet eller hemma.

 

Konkretisera mål för eleven

Du skall kunna:

 • Du ska kunna berätta kort om årstider.
 • Berätta om väder,växter,fåglar och djur.
 • Skriva namn på blommor, fåglar, insekter.
 • Skriva kort om våren ( bl.a högtider).
 • kunna berätta och skriva om vårsmånader.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att redovisa arbete skriftligt och muntligt.

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna berätta. läsa., skriva om våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömning i Modersmål i Albanska år 4

Nyvå 1
Nyvå 2
Nyvå 3
Nyvå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Utrycker sig bestämd och säckert. Använder ett rikt ordförråd, värderar och tänker igenom-
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Utrycker sig bestämd och säckert. Har förmåga att strukturera, , värdera och kritiskt granska innehållet.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Kulturk och samhälle
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet.
Du berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet och jämför det med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.