Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guía turístico

Skapad 2021-01-06 13:50 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Nu ska ni vara turistguider och presentera med hjälp av Google Street View ert resmål

Innehåll

Hola todos

Nu är det dags att vara turistguide! Denna uppgiften är både skriftlig och muntlig. Då vi arbetar på distans så gör vi den skriftliga först. Här ska ni arbeta självständigt och följa instruktionerna i dokumentet Guía turística presentation som ni hittar i ert Classroom för spanskan.

Detta arbetet blir sedan er grund till det muntliga arbetet. Skriv i dokumentet tilldelat i ert Classroom och lämna in senast 5 februari. Ni ska använda er av enkla ord och fraser som ni har lärt er. En del ord kanske ni behöver slå upp i lexikon, det är ok. Men INGA kopieringar av text. Håll det enkelt så blir det bäst:)

När vi är tillbaka på skolan ska ni redovisa denna uppgiften muntligt.

Ni har blivit indelade i grupper som arbetar med samma land. Den skriftliga presentationen ska genomföras och lämnas in helt enskilt och sedan kommer ni arbeta i grupp med den muntliga delen.

Ni hittar även de olika kunskapskraven som ni kommer bli bedömda nedan - de gäller för båda uppläggen.

Arbetet kommer ske under lektionstid.  I denna uppgiften är det viktigt att vara förberedd på det muntliga - så träna gärna framför spegeln hemma så mycket ni kan sedan när er text är klar.

Syftet med denna uppgiften är att få information om de olika spansktalande länderna, deras kultur, att kunna ge vägbeskrivningar och att ge omdömen och åsikter. 

 

Lycka till och jag finns för att hjälpa er

Saludos

 

Matriser

M2
Spanska åk 7-9

E
C
A
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: