Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mr Stink - the story

Skapad 2021-01-06 16:14 i Ekebyhovskolan Ekerö
Grundskola 4 – 6 Engelska
Chloe is just about the lonliest girl in the world. But then she meets Mr Stink - the stinkiest stinky stinker who ever lived. Read Mr Stink, written by David Walliams and learn what happens when secrets leads to disaster and what friendship is all about.

Innehåll

Alla lektionsgenomgångar kommer att finnas i klassanteckningsboken och uppgifterna görs i Teams, precis som vanligt.

 

We are going to read the book Mr Stink, written by David Walliams, both in school and at home. You will practice your abilities reading and understanding, listening and understanding, talking and writing.

Before we read we will learn new words and expressions. 

You can choose to read the text together in a group or by yourself. 

When you have read the text you will do different exercises as a follow up on the text. 

You will also read at home to keep up with the work in school.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Mr Stink

Läsa och förstå

Minimikrav för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Förstå skrift
Du kan förstå det mest väsentliga innehållet i texten.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet i texten och uppfattar tydliga detaljer i texten.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i texten.
Redogöra för och kommentera innehållet
Du visar din förståelse genom att enkelt redogöra för och kommentera innehållet i texten.
Du visar din förståelse genom att enkelt redogöra för och kommentera innehållet samt detaljer i texten.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet samt detaljer i texten.
Välja och använda strategier
Du kan välja och använda någon strategi för att förbättra din förståelse av texten.
Du kan välja och använda några strategier för att förbättra din förståelse av texten.
Du kan välja och använda några effektiva strategier för att förbättra din förståelse av texten.

Skriva

Minimikrav för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Formulera sig i skrift
Du kan i skrift formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skrift formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i skrift formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Engelsktalande länder

Minimikrav för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Jämföra och kommentera
Du kommenterar enkelt några händelser ur boken som är kopplade till England och kan då göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar enkelt några händelser ur boken som är kopplade till England och kan då göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några händelser ur boken som är kopplade till England och kan då göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: