👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mr Stink

Skapad 2021-01-06 16:31 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Engelska
I arbetsområdet ser vi filmen Mr Stink, baserad på David Walliams bok, och arbetar med uppgifter utifrån den.

Innehåll

Mål: 

Du kommer att få öva dig på att förstå sammanhang och handling utifrån talad engelska samt därefter i olika uppgifter visa att du har förstått.

 

Arbetssätt: 

Vi ser på filmen i kortare avsnitt och diskuterar den.

Vi arbetar i loggboken med att svara på frågor, ibland ensam, ibland i grupp.

Vi arbetar med ordkunskap.

Vi övar på att göra sammanfattningar.

 

Bedömning: 

Bedömningen sker löpande och formativt under arbetets gång. Ordkunskapen testas genom ett korsord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6