Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål 1 Klimat och hållbar utveckling (Gymnasiegruppen Alfa)

Skapad 2021-01-07 08:50 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Gymnasieskola Modersmål
Vi ska jobba med klimatzoner och hållbar utveckling. (Norden och Medelhavsländerna)

Innehåll

Mål

-Förståelse och fördjupning av modersmålet inom olika områden: geografi (Sverige-Medelhavsländerna), natur (Klimat-Väder), teknik (vindenergi, solenergi, vattenkraft) och ekonomi (globala målen/hållbar utveckling). 

-Ord och begreppsförråd inom hållbar utveckling.

-Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter om hållbar utveckling och klimat.

-Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för at göra sig förstådd och få fram sitt budskap.

 

Arbetssätt 

På grund av covid-19 kommer vi att arbeta på distans.

Vi inleder med att titta på en film för hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

1)Varje elev söker och samlar fakta och information med källhänvisning.  

2)Läraren delar upp eleverna i grupper. Elever diskuterar och fördjupar kring klimat och hållbar utveckling. 

3)Egen muntlig eller skriftlig presentation.

Bedömning

-Din förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

-Din förmåga att skriva olika texttyper med et rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

-Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan språken.

-Kunskaper om kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

Tidsplan

Vecka 2

Introduktion

Vecka 3-5

Samling av fakta och information

Vecka 6-7

Egen läsning, samtal och analys

Vecka 9

Prov(Muntlig/Skriftlig)

 

 

 

   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd.
  Moe  -
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
  Moe  -
 • Kultur, natur och geografiska förhållanden i språkområdet.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.
  Moe  A
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.
  Moe  C
 • Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.
  Moe  E
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  A
 • Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  C
 • Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.
  Moe  E
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  A
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.
  Moe  C
 • Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.
  Moe  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden.
  Moe  A
 • Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden.
  Moe  C
 • Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.
  Moe  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: